Interpelacje
PDF 192kWORD 18k
22 listopada 2018
O-000126/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000126/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Umożliwienie transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej

Komisja chce doprowadzić do szybkiej transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej na szczeblu europejskim. W ten sposób Komisja proponuje wprowadzenie niezbędnych zmian w obecnym podejściu do opieki we wszystkich państwach członkowskich.

Pragnie zachęcić do rozwijania mediów cyfrowych i do korzystania z nich na wszystkich etapach kompleksowej opieki zdrowotnej – takich jak zapobieganie chorobom, wczesne wykrywanie i wczesna diagnostyka, leczenie, opieka i monitorowanie pacjentów – przy jednoczesnym prowadzeniu ukierunkowanych prac badawczych oraz szkoleń dla pacjentów, opiekunów i pracowników służby zdrowia.

1. Jakie działania planuje podjąć Komisja, by zagwarantować, że pracownicy służby zdrowia są wykwalifikowani i wyposażeni w odpowiednie umiejętności cyfrowe? Co równie ważne, w jaki sposób Komisja planuje wspierać państwa członkowskie i regiony w popularyzacji wśród obywateli i pacjentów wiedzy oraz umiejętności w zakresie korzystania z rozwiązań cyfrowych?

2. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować pacjentom na każdym etapie procesu prawo do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz bezpieczeństwo i niezależność oprogramowania w obszarze e-zdrowia i m-zdrowia oraz urządzeń połączonych z siecią?

3. Czy Komisja zgadza się, że w trakcie wprowadzania zmian wynikających z transformacji cyfrowej należy dopilnować, by opieka koncentrowała się na ludziach?

4. Jakie działania planuje podjąć Komisja, by zagwarantować pacjentom bezpieczny dostęp do ich danych oraz do informacji na temat procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez pracowników służby zdrowia w zakresie wyboru sposobu leczenia, terapii i opieki?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna