Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 18k
22 noiembrie 2018
O-000126/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000126/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
José Inácio Faria, Carlos Zorrinho, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Margrete Auken, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Facilitarea transformării digitale a serviciilor de sănătate și de îngrijire;

Comisia dorește să realizeze o transformare digitală rapidă a serviciilor de sănătate și asistență medicală de la nivel european. În acest sens, propune o transformare necesară a abordării actuale a asistenței medicale din statele membre.

Comisia intenționează să încurajeze utilizarea și dezvoltarea mijloacelor de comunicare în format digital, în diferitele faze ale unei viziuni integrate referitoare la asistența medicală – prevenirea bolilor, depistarea timpurie și diagnosticarea, tratamentul, asistența medicală și monitorizarea – asigurând, în același timp, cercetarea specifică și formarea pacienților, a îngrijitorilor și a cadrelor medicale.

1. Ce măsuri intenționează Comisia să adopte pentru a se asigura că profesioniștii din domeniul sănătății sunt calificați și au competențele digitale corespunzătoare? La fel de important, cum intenționează Comisia să sprijine statele membre și regiunile în promovarea cunoașterii și a competențelor cetățenilor și ale pacienților în utilizarea soluțiilor digitale?

2. Cum intenționează Comisia să ofere garanții în ceea ce privește păstrarea confidențialității medicale a pacienților, securitatea și independența soluțiilor software în materie de e-sănătate și sănătate mobilă și a obiectelor conectate, în fiecare etapă a procesului?

3. Este Comisia de acord că, în cursul schimbărilor generate de transformarea digitală, serviciile de asistență trebuie să pună persoanele în centrul preocupărilor lor?

4. Ce acțiuni intenționează Comisia să întreprindă în scopul de a se asigura că pacienții beneficiază de acces sigur la datele lor și acces la informații privind procesul decizional al cadrelor medicale vizând alegerea tratamentului, terapia și asistența medicală?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 29 noiembrie 2018Notă juridică