Menetlus : 2018/2878(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000133/2018

Esitatud tekstid :

O-000133/2018 (B8-0008/2019)

Arutelud :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 37kWORD 18k
28. november 2018
O-000133/2018

Suuliselt vastatav küsimus O-000133/2018

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Claude Moraes

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel


  Teema: Intersooliste inimeste õigused

 Vastus täiskogul 

Euroopa Liidus esineb palju intersooliste inimeste vastaseid vägivalla- ja diskrimineerimisjuhtumeid ning enamasti jäävad need inimõiguste rikkumised üldsusele ja poliitikakujundajatele märkamatuks. Intersoolised inimesed sünnivad füüsiliste sootunnustega, mis ei vasta naise või mehe keha praegustele meditsiinilistele või sotsiaalsetele normidele, kuid paljude liikmesriikide seadustes on nõutav lapse sünni registreerimisel ja sünnitunnistuse väljastamisel tema soo määratlemine mehe või naisena. Sageli opereeritakse ja ravitakse intersoolisi lapsi ilma nende eelneva isikliku, täieliku ja teadva nõusolekuta, millel võivad olla elukestvad tagajärjed, sealhulgas psühholoogiline trauma ja füüsiline vaegus.

1. Kuidas kavatseb komisjon tegelda intersooliste inimeste inimõiguste rikkumisega ja tagada, et nende seisundit ei peetaks patoloogiaks? Kas komisjonil on kavas esitada õigusakt nende küsimuste lahendamiseks?

2. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et imiku- ja lapseeas ei opereeritaks ega ravitaks kedagi tarbetult, ning toetada paindliku sündide registreerimise korra vastuvõtmist?

3. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et edendada heade tavade vahetamist ja selliste õigusaktide vastuvõtmist, mis kaitsevad piisavalt intersooliste inimeste ja intersooliste, sealhulgas intersooliste puuetega laste põhiõigusi ning tagavad täieliku kaitse sootunnuste alusel diskrimineerimise eest?

Esitatud: 28.11.2018

Edastatud: 30.11.2018

Vastuse tähtaeg: 7.12.2018

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 29. november 2018Õigusalane teave