Menettely : 2018/2878(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000133/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000133/2018 (B8-0008/2019)

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 36kWORD 18k
28. marraskuuta 2018
O-000133/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000133/2018

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Claude Moraes

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Intersukupuoliset ihmiset altistuvat monenlaiselle väkivallalle ja syrjinnälle Euroopan unionissa, ja suuri yleisö ja poliittiset päättäjät eivät juurikaan saa tietoa näistä ihmisoikeusloukkauksista. Intersukupuolisilla henkilöillä on fyysisiä sukupuoliominaisuuksia, jotka eivät vastaa nykyisiä lääketieteellisiä tai sosiaalisia normeja nais- tai miesvartalojen suhteen, mutta monet jäsenvaltiot vaativat oikeudellisesti, että syntyneet lapset on luokiteltava ja rekisteröitävä joko miehiksi tai naisiksi. Kirurgiaa ja lääketieteellisiä toimenpiteitä suoritetaan usein intersukupuolisille lapsille ilman heidän henkilökohtaista ja tietoista ennakkosuostumustaan, millä voi olla elinikäisiä seurauksia, henkiset traumat ja fyysiset vammat mukaan luettuina.

1. Miten komissio aikoo puuttua intersukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien rikkomiseen ja varmistaa, että heidän tautiluokituksensa poistetaan? Aikooko komissio ehdottaa lainsäädäntöä näiden kysymysten ratkaisemiseksi?

2. Miten se aikoo varmistaa, että ketään ei tarpeettomasti käsitellä tai leikata varhaislapsuuden tai lapsuuden aikana ja että joustavien syntymän rekisteröintimenettelyjen käyttöönottoa tuetaan?

3. Mitä toimia se aikoo toteuttaa edistääkseen hyvien käytäntöjen vaihtoa ja edistääkseen sellaisen lainsäädännön hyväksymistä, jolla asianmukaisesti suojellaan intersukupuolisten henkilöiden ja intersukupuolisten lasten – myös vammaisten lasten – perusoikeuksia, ja taataan täysi suoja sukupuoliominaisuuksiin perustuvalta syrjinnältä?

Jätetty: 28.11.2018

Välitetty: 30.11.2018

Määräaika: 7.12.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus