Διαδικασία : 2018/2782(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000134/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000134/2018 (B8-0006/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 22
CRE 12/02/2019 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 20k
28 Νοεμβρίου 2018
O-000134/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000134/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Daniela Aiuto

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


  Θέμα:  Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και των συναφών παρεπόμενων ασθενειών

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αναπτύσσει καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του και τα κράτη μέλη δε λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την  καταπολέμηση της ασθένειας αυτής. Ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού και της μήτρας και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, πλήττουν κυρίως, ή αποκλειστικά τις γυναίκες. Επιπλέον, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός θανατηφόρος καρκίνος των γυναικών, όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, εάν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα και οι γυναίκες λάβουν έγκαιρα θεραπεία, το ποσοστό επιβίωσης μπορεί να φτάσει σε περίπου 80%. Αυτό δείχνει τη σπουδαιότητα του ποιοτικά εγγυημένου, προσυμπτωματικού ελέγχου του πληθυσμού. Ωστόσο, εάν οι γυναίκες κατορθώσουν να νικήσουν τον καρκίνο, συχνά ο αγώνας τους δεν έχει τελειώσει, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που συχνά υποτιμούνται, ιδίως εάν έχουν υποβληθεί σε υστερεκτομή ή μαστεκτομή. Οι γυναίκες και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν ειδικά προσαρμοσμένη υποστήριξη με τη μορφή παροχής συμβουλών.

Παρόλο που είναι διαδεδομένες, αυτές οι μορφές καρκίνου των γυναικών δε λαμβάνουν από το κοινό και τους φορείς χάραξης πολιτικής την προσοχή που τους αρμόζει. Είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους να λάβουν ολιστική θεραπεία που να καλύπτει όλες τις ανάγκες τους. Έχει ζωτική σημασία οι γυναίκες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, σε οικονομικά προσιτή και ισότιμη  θεραπεία και υποστήριξη, σε βοήθεια προσαρμοσμένη στην ειδική τους κατάσταση και  σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής που μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή του καρκίνου.

Κατάθεση: 28.11.2018

Διαβίβαση: 30.11.2018

Λήξη προθεσμίας: 7.12.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 4 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου