Postup : 2018/2684(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000135/2018

Předložené texty :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 19k
29. listopadu 2018
O-000135/2018

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000135/2018

Komisi

článek 128 jednacího řádu

João Pimenta Lopes

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


  Předmět:  Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU

 Odpověď na plenárním zasedání 

V poslední době zaznamenal svět tendence naznačující rostoucí odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů. Zaměstnanecká, hospodářská, sociální a kulturní práva jsou oslabována další diskriminací a vylučováním žen. U žen je vyšší celková míra chudoby a nezaměstnanosti a znepokojivé jsou i přetrvávající rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o výši odměn a důchodů.

V rámci EU vykazuje index rovnosti žen a mužů trvalé nerovnosti, přičemž od roku 2005 do roku 2015 bylo dosaženo pouze zanedbatelného pokroku. Kromě toho, že v členských státech dochází stále častěji k popírání existence nerovností, vyskytla se řada pokusů a snah omezit možnosti, aby mohly ženy rozhodovat o svém těle, a přiřknout jejich životu konzervativnější úlohu. Některé sítě přímo vedou kampaň proti sexuálním a reprodukčním právům žen a současně propagují diskriminaci osob LGBTI a násilí vůči nim, což má v některých členských státech praktické důsledky. Byly zastaveny reformy ve vzdělávání, což mělo negativní dopad na vzdělávání v oblasti genderové nerovnosti, genderových studií a na komplexní sexuální výchovu a znemožňuje to bojovat proti škodlivým stereotypům od raného věku.

Předcházení násilí páchanému na ženách a boj proti němu zůstává ve většině členských států palčivým problémem a rovněž nebyla stále dokončena ratifikace a provedení Istanbulské úmluvy nebo hrozí odklon od ní. Objevují se nové nebo zesílené formy násilí v sociálním a digitálním prostoru: sexistické nenávistné verbální projevy, mizogynie a násilí na internetu. Organizace hájící práva žen působí v prostředí, které se stále častěji profiluje jako jim nepřátelské, a v některých členských státech jen obtížně získávají finanční prostředky z důvodu restriktivních kritérií a administrativní zátěže. Pouhé konstatování, že tento znepokojivý negativní trend existuje, již bohužel dnes dávno nestačí.

Jaké typy opatření Komise uplatňuje, aby tento rostoucí odpor řešila? Snaží se Komise zjistit, co je na úrovni EU hlavními příčinami těchto negativních reakcí? Hodlá Komise vzhledem k průkaznému rozšíření tohoto odporu v členských státech vypracovat strategii pro boj proti němu a celkově posílit prosazování rovnosti žen a mužů a genderového mainstreamingu? Jaké stanovisko zaujala v akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020? Jak Komise spolupracuje s ženskými hnutími (často ohroženými) v terénu?

Předložení: 29.11.2018

Postoupení: 3.12.2018

Platné do: 10.12.2018

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 3. prosince 2018Právní upozornění