Διαδικασία : 2018/2684(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000135/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 185kWORD 20k
29 Νοεμβρίου 2018
O-000135/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000135/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

João Pimenta Lopes

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


  Θέμα:  Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε ολόκληρο τον κόσμο μια τάση αυξανόμενης εναντίωσης  στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων. Τα εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα τίθενται σε κίνδυνο λόγω της αύξησης των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών και του αποκλεισμού τους. Το συνολικό ποσοστό φτώχειας και ανεργίας μεταξύ των γυναικών έχει αυξηθεί, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχητικό μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, ο δείκτης ισότητας των φύλων δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες και ότι έχει επιτευχθεί οριακή μόνο πρόοδος από το 2005 έως το 2015. Εκτός από την όλο και πιο διαδεδομένη άρνηση της ανισότητας στα κράτη μέλη, έχουν γίνει πολυάριθμες απόπειρες και καταβληθεί πολλές προσπάθειες για να περιοριστεί το δικαίωμα των γυναικών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το σώμα τους και για να περιοριστεί η ζωή τους σε πιο συντηρητικό ρόλο. Ορισμένα δίκτυα έχουν συγκεκριμένα διενεργήσει εκστρατείες κατά των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών, προωθώντας παράλληλα τις διακρίσεις και τη βία κατά των ΛΟΑΔΜ με πρακτικές συνέπειες σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν διακοπεί και η ισότητα των φύλων, οι μελέτες σχετικά με τα φύλα και η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχουν επηρεαστεί αρνητικά, παρεμποδίζοντας την καταπολέμηση των επιβλαβών στερεοτύπων από νεαρή ηλικία.

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί φλέγον ζήτημα στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η  κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί ή απειλούνται με οπισθοδρόμηση. Νέες ή εντεινόμενες μορφές βίας κυριαρχούν στον κοινωνικό και τον ψηφιακό χώρο: σεξιστική ρητορική μίσους, μισογυνισμός και διαδικτυακή βία. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω των περιοριστικών κριτηρίων και του διοικητικού φόρτου, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης ένα γενικότερο εχθρικό περιβάλλον. Δυστυχώς, έχει ξεπεραστεί προ πολλού το σημείο στο οποίο αρκεί η απλή παραδοχή αυτής της ανησυχητικής αρνητικής τάσης.

Τι είδους μέτρα εφαρμόζει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης εναντίωσης; Προσπαθεί η Επιτροπή να εντοπίσει τα κύρια αίτια της εναντίωσης σε επίπεδο ΕΕ; Δεδομένων των αποδεικτικών στοιχείων και της διάδοσης της εναντίωσης σε όλα τα κράτη μέλη, εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την αντιμετώπισή της και την ενίσχυση της προώθησης της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου γενικότερα; Ποια στάση τηρείται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2016-2020; Με ποιο τρόπο συνεργάζεται η Επιτροπή επιτόπου με τα κινήματα των γυναικών τα οποία συχνά βρίσκονται σε κίνδυνο;

Κατάθεση: 29.11.2018

Διαβίβαση: 3.12.2018

Λήξη προθεσμίας: 10.12.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 3 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου