Procedure : 2018/2684(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000135/2018

Ingediende teksten :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Debatten :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 19k
29 november 2018
O-000135/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000135/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

João Pimenta Lopes

namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid


  Betreft:  Verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU

 Antwoord plenaire 

We hebben de afgelopen tijd kunnen zien hoe de situatie van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid zichtbaar is verslechterd. Sociale, culturele, economische en arbeidsrechten zijn aangetast door de toegenomen discriminatie jegens en de uitsluiting van vrouwen. De armoede- en werkloosheidscijfers liggen aanzienlijk hoger onder vrouwen en er is nog altijd sprake van een zorgwekkende loon- en pensioenkloof.

De gendergelijkheidsindex wijst op blijvende ongelijkheden binnen de EU, met slechts een marginale vooruitgang tussen 2005 en 2015. We zien hoe in de EU wordt ontkend dat er nog altijd sprake is van ongelijkheid en hoe daarnaast pogingen worden gedaan om de beslissingen van vrouwen over hun lichaam en leven te beperken en voor hen te bepalen dat zij het gezinsleven voorop moeten stellen. Binnen bepaalde netwerken zijn specifieke campagnes gevoerd tegen de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, en worden discriminatie en geweld tegen de LGBTI-gemeenschap aangewakkerd. Dit is in enkele lidstaten niet zonder praktische gevolgen gebleven. Hervormingen in het onderwijs op het gebied van gendergelijkheid, genderlessen en seksuele voorlichting zijn stopgezet, wat de bestrijding van negatieve stereotypen van jongs af aan in de weg staat.

De preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen is in de meeste lidstaten nog altijd een brandende kwestie. Desalniettemin blijven de ratificatie en tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul nog altijd uit en lijkt men zelfs terug te krabbelen. Onze sociale en digitale ruimte wordt gedomineerd door nieuwe en intensere vormen van geweld: seksistische, haatzaaiende taal, vrouwenhaat en onlinegeweld. Vrouwenrechtenorganisaties kunnen in sommige lidstaten vanwege restrictieve criteria en administratieve lasten moeilijk aan financiering komen en moeten hun werk bovendien onder vijandige omstandigheden verrichten. Helaas is de loutere erkenning van deze verontrustende negatieve trend lang niet genoeg.

Wat voor maatregelen neemt de Commissie om de alsmaar verslechterende situatie van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid aan te pakken? Probeert de Commissie de belangrijkste oorzaken van deze verslechtering in de lidstaten en op EU-niveau te achterhalen? Is de Commissie, aangezien de verslechtering in alle lidstaten op dezelfde gebieden optreedt, voornemens een strategie vast te stellen om deze verslechtering te bestrijden en gendergelijkheid en gendermainstreaming in het algemeen te bevorderen? Welk standpunt wordt in het genderactieplan van de EU voor de periode 2016-2020 ingenomen? Wat doet de Commissie voor vrouwenbewegingen, die in de praktijk vaak met vijandige omstandigheden te maken hebben?

Ingediend: 29.11.2018

Doorgezonden: 3.12.2018

Uiterste datum beantwoording: 10.12.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 3 december 2018Juridische mededeling