Procedura : 2018/2684(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000135/2018

Teksty złożone :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Debaty :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 19k
29 listopada 2018
O-000135/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000135/2018

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

João Pimenta Lopes

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia


  Przedmiot:  Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W ostatnim czasie zaobserwowano na świecie tendencje wskazujące na narastające wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci. Prawa pracownicze, prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne były naruszane na skutek dalszej dyskryminacji kobiet i ich wykluczania. Ogólny wskaźnik ubóstwa i bezrobocia wśród kobiet jest wyższy i nadal istnieje niepokojąco duża różnica w wynagrodzeniach i świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn.

W UE wskaźnik równouprawnienia płci wskazuje na utrzymujące się nierówności, przy zaledwie marginalnym postępie w latach 2005–2015. Oprócz coraz bardziej powszechnego negowania nierówności w państwach członkowskich podjęto szereg prób i wysiłków mających na celu ograniczenie roli kobiet w podejmowaniu decyzji dotyczących ich własnych organów, a także ograniczenie ich życia do bardziej konserwatywnej roli. Niektóre sieci prowadzą w szczególności kampanię przeciwko prawom seksualnym i reprodukcyjnym kobiet, a jednocześnie promują dyskryminację i przemoc wobec osób LGBTI, które mają praktyczne konsekwencje w niektórych państwach członkowskich. Wstrzymano reformy edukacji z negatywnym skutkiem dla równouprawnienia płci, badań na temat płci i edukacji seksualnej, co utrudniło zwalczanie szkodliwych stereotypów od najmłodszych lat. 

Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet jest w dalszym ciągu palącą kwestią w większości państw członkowskich, a ratyfikacja i wdrożenie konwencji stambulskiej wciąż są niezakończone lub istnieje ryzyko wycofywania się. W przestrzeni społecznej i cyfrowej obserwuje się nowe lub nasilone formy przemocy: seksistowską mowę nienawiści, mizoginię i przemoc w internecie. Organizacje działające na rzecz praw kobiet borykają się z trudnościami w dostępie do finansowania w niektórych państwach członkowskich ze względu na restrykcyjne kryteria i obciążenia administracyjne, a jednocześnie mają do czynienia z bardziej powszechnym wrogim otoczeniem. Niestety jest już za późno, aby wystarczyło tylko przyjąć do wiadomości zaistniały stan rzeczy.

Jakie środki stosuje Komisja , aby zaradzić rosnącemu wrogiemu nastawieniu w tej dziedzinie? Czy Komisja dąży do zidentyfikowania głównych przyczyn tego wrogiego nastawienia na poziomie Unii? Czy z uwagi na dowody i nasilanie się wrogiego nastawienia w państwach członkowskich Komisja zamierza opracować strategię w celu przeciwdziałania temu zjawisku oraz w celu wzmocnienia ogólnego propagowania równości płci i uwzględniania aspektu płci? Jakie stanowisko przyjęto w unijnym planie działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020? W jaki sposób współpracuje ona z ruchami kobiet, wielokrotnie zastraszanymi, w terenie?

Przedłożone: 29.11.2018

Przekazane: 3.12.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 10.12.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2018Informacja prawna