Förfarande : 2018/2684(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000135/2018

Ingivna texter :

O-000135/2018 (B8-0005/2019)

Debatter :

PV 12/02/2019 - 21
CRE 12/02/2019 - 21

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 19k
29 november 2018
O-000135/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000135/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

João Pimenta Lopes

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


  Angående:  Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU

 Svar i kammaren 

På sistone finns det mycket i världen som tyder på att det pågår en växande backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten. De arbetsrättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna har urholkats genom ytterligare diskriminering och utestängning av kvinnor. Generellt sett är fattigdomen och arbetslösheten bland kvinnor högre, och det finns fortfarande oroande löne- och pensionsskillnader mellan kvinnor och män.

Inom EU visar jämställdhetsindexet att det alltjämt råder bristande jämställdhet och att det endast skett marginella framsteg mellan 2005 och 2015. Även om det blir allt vanligare att förneka att det råder bristande jämställdhet i medlemsstaterna, har det gjorts många försök att begränsa kvinnors beslut om sina egna kroppar och att tvinga in kvinnor i konservativa roller. Vissa nätverk har framför allt drivit kampanjer mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter samtidigt som de har främjat diskriminering och våld mot hbti-personer, vilket fått praktiska konsekvenser i vissa medlemsstater. Utbildningsreformerna har avstannat, och jämställdheten, jämställdhetsstudierna och den generella sexualundervisningen har påverkats negativt, vilket har hindrat kampen mot skadliga stereotyper från en tidig ålder.

I de flesta medlemsstaterna är frågan om att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor fortfarande mycket aktuell, och ratificeringen och genomförandet av Istanbulkonventionen har alltjämt inte fullbordats eller riskerar att bromsas upp. Nya eller intensifierade former av våld får utrymme i samhället och digitalt: sexistiskt hatspråk, kvinnohat och våld på nätet. Kvinnorättsorganisationer har svårt att få tillgång till finansiering i vissa medlemsstater på grund av restriktiva kriterier och administrativa bördor, samtidigt som de utsätts för en mer generellt mer fientlig miljö. Tyvärr har vi för länge sedan passerat den punkt där det skulle räcka med att bara erkänna denna oroväckande negativa utveckling.

Vilka typer av åtgärder använder kommissionen för att komma till rätta med denna växande backlash? Försöker kommissionen identifiera de främsta orsakerna till backlashen på EU‑nivå? Planerar kommissionen, med tanke på bevisen för och spridningen av backlashen i medlemsstaterna, att utarbeta en motverkande strategi, och att stärka främjandet av jämställdhet och jämställdhetsintegrering överlag? Vilken ståndpunkt intas i EU:s handlingsplan för jämställdhet 2016–2020? Hur arbetar kommissionen med de kvinnorörelser ute på fältet som ofta är hotade?

Ingiven: 29.11.2018

Vidarebefordrad: 3.12.2018

Sista svarsdag: 10.12.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 3 december 2018Rättsligt meddelande