Parlamentarna pitanja
PDF 196kWORD 18k
29. studenog 2018.
O-000136/2018

Pitanje za usmeni odgovor O-000136/2018

upućeno Komisiji

članak 128

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

u ime Kluba GUE/NGL

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Predmet:  Teška kršenja propisa tijekom prijevoza životinja u treće zemlje

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 utvrđuju se odredbe za zaštitu dobrobiti životinja tijekom prijevoza unutar Europske unije. Sud Europske unije presudio je 2015. da bi se odredbe te uredbe trebale primjenjivati i na prijevoz živih životinja iz EU-a u treću zemlju, uključujući dio putovanja koji se odvija izvan EU-a[1].

U posljednjih nekoliko godina nevladine organizacije u više su navrata prikupile dokaze o ozbiljnim i učestalim strukturnim kršenjima zakonodavstva tijekom prijevoza živih životinja unutar i izvan EU-a. Istrage su ukazale na znatno kršenje Uredbe br. 1/2005. Najnoviji dokazi upućuju na to da su se životinje prevozile dok su vanjske temperature iznosile više od 30 stupnjeva, da ih se smještalo u pretrpane kamione, bez hrane i vode, te da su zbog toga patile od vrućine i iscrpljenosti. Tijekom utovara plovila za prijevoz stoke u Raši, Hrvatska, jedan je bik izvučen iz vode, obješen za nogu i prisiljen ukrcati se na brod, iako je bilo očito da nije u stanju podnijeti prijevoz[2].

1.  Može li Komisija podastrijeti dokaze u pogledu tvrdnje iznesene u pismu od 31. svibnja 2018. u kojem navodi da se „razina usklađenosti s Uredbom o prijevozu u posljednje dvije godine povećala i stopa usklađenosti prilikom prijevoza životinja preko granice EU-a iznosi vrlo blizu 100%” te može li objasniti razlike između tih podataka i zastrašujućih dokaza koje su prikupile nevladine organizacije?

2.  Slaže li se Komisija s time da bi se, ako države članice ne mogu jamčiti da je prijevoz živih životinja iz EU-a u treće zemlje u skladu s odredbama Uredbe br. 1/2005, izvoz živih životinja u treće zemlje trebao zabraniti?

3.  Slaže li se Komisija s time da luke u kojima su primijećena teška kršenja odredbi pri izvozu živih životinja ni u kojem slučaju ne bi smjele primati sredstva EU-a za daljnje provođenje ili širenje svojih aktivnosti?

Podneseno: 29.11.2018

Proslijeđeno: 3.12.2018

Rok za odgovor: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-424%252F13&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hr&avg=&cid=6367158

[2]   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 4. prosinca 2018.Pravna napomena