Förfarande : 2018/2792(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000138/2018

Ingivna texter :

O-000138/2018 (B8-0009/2019)

Debatter :

PV 14/02/2019 - 18
CRE 14/02/2019 - 17
CRE 14/02/2019 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 189kWORD 18k
3 december 2018
O-000138/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000138/2018

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora Evi

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående:  Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla

 Svar i kammaren 

Luftföroreningar fortsätter att vara den främsta miljöbetingade orsaken till förtida dödsfall i EU – enligt uppskattningarna över 400 000 fall per år. Allmänheten är mycket medveten om luftföroreningar och medborgarna förväntar sig att myndigheterna ska agera. Vi skulle välkomna svar från kommissionen på följande frågor:

1.  För närvarande kan medlemsstaternas ärenden hänskjutas till Europeiska unionens domstol, men detta är ofta en långdragen process. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att påskynda överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna?

2.  Anser kommissionen att direktivet om luftkvalitet och renare luft är ändamålsenligt? Kommissionen inledde en kontroll av direktivets ändamålsenlighet 2017, och resultaten beräknas offentliggöras i slutet av 2019. Kommer en uppdatering att föreslås om resultaten av kontrollen är otillfredsställande?

3.  Hur ämnar kommissionen, när det gäller detaljerna i programmen inom den fleråriga budgetramen, tillgodose de regionala och lokala myndigheternas behov av finansiering, så att de får bättre möjligheter att minska transportutsläppen?

4.  Vilka åtgärder kommer kommissionen och dess generaldirektorat för miljö (GD Miljö) att införa i nästa reform av den gemensamma jordbrukspolitiken för att uppmuntra jordbrukarna att minska utsläppen, särskilt av ammoniak?

5.  Har kommissionen för avsikt att undersöka den potentiella toxiciteten hos sot, både ensamt och som en beståndsdel av fina och ultrafina partiklar i luften i städerna? Hur kommer kommissionen att ta itu med den ökande oron för effekterna av PM1 och ultrafina partiklar på människors hälsa? Planerar kommissionen att genomföra exponeringsundersökningar i samband med sådana nya föroreningsproblem?

Ingiven: 3.12.2018

Vidarebefordrad: 5.12.2018

Sista svarsdag: 12.12.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 6 december 2018Rättsligt meddelande