Parlamentarna pitanja
PDF 183kWORD 18k
7. prosinca 2018.
O-000140/2018

Pitanje za usmeni odgovor O-000140/2018

upućeno Komisiji

članak 128

Claude Moraes

u ime Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove


  Predmet:  Predmet: napredak tijekom 8. zakonodavnog razdoblja u području slobode, sigurnosti i pravde

1.  Kako Komisija ocjenjuje napredak ostvaren tijekom 8. zakonodavnog razdoblja u pogledu cilja EU-a da „svojim građanima ponudi područje slobode, sigurnosti i pravde bez unutarnjih granica, na kojem je osigurano slobodno kretanje osoba zajedno s odgovarajućim mjerama u pogledu nadzora vanjskih granica, azila, useljavanja te sprečavanja i suzbijanja kriminala”? (članak 3. stavak 2. UEU-a).

2.  Kako ocjenjuje napredak ostvaren tijekom 8. zakonodavnog razdoblja u pogledu posebnih ciljeva kojima se „osigurava nepostojanje unutarnjih graničnih kontrola osoba”, „oblikuju zajedničke politike na području azila, useljavanja i kontrole vanjskih granica koja se temelji na solidarnosti među državama članicama, a koja je pravedna prema državljanima trećih zemalja i „nastoji osigurati visoku razinu sigurnosti mjerama za sprečavanje i borbu protiv kriminala, rasizma i ksenofobije te mjerama za koordinaciju i suradnju policijskih i pravosudnih tijela i drugih nadležnih tijela, kao i uzajamnim priznavanjem presuda u kaznenim stvarima i, prema potrebi, usklađivanjem kaznenog zakonodavstva”? (Članak 67. stavci 2. i 3. UFEU-a)

3.  Kakav je Komisijin stav o poštovanju temeljnih vrijednosti Europske unije: „poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokracije, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina”? (Članak 2. UEU-a).

4.  Kako ocjenjuje institucionalni ustroj kojim se uređuje područje slobode, sigurnosti i pravde otkad je na snagu stupio Ugovor iz Lisabona i kako ocjenjuje njegovo funkcioniranje?

5.  Koji su Komisijini prioriteti u pogledu daljnjih mjera EU-a, imajući na umu novi parlamentarni saziv i predstojeću obljetnicu stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. kao i „ključnih etapa iz Tamperea: Ususret Uniji slobode, sigurnosti i pravde”, usvojenih na sastanku Europskog vijeća 15. i 16. listopada 1999. u Tampereu?

Podneseno: 7.12.2018

Proslijeđeno: 11.12.2018

Rok za odgovor: 18.12.2018

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 18. prosinca 2018.Pravna napomena