Parlamenti kérdések
PDF 189kWORD 19k
2018. december 7.
O-000140/2018

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000140/2018

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Claude Moraes

a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében


  Tárgy:  a 8. jogalkotási ciklus folyamán a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében történt előrelépésről

1.  Hogyan értékeli a Bizottság a 8. jogalkotási ciklus terén azon uniós célkitűzés terén történt előrelépést, amely szerint „az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul”? (az EUSZ 3. cikkének (2) bekezdése)

2.  Hogyan értékeli a 8. jogalkotási ciklus folyamán elért eredményeket a következő konkrét célkitűzések tekintetében: „az Unió biztosítja a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességét”, „a menekültügy, a bevándorlás és a külső határok ellenőrzése terén a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló olyan közös politikát alakít ki, amely a harmadik országok állampolgáraival szemben méltányos bánásmódot biztosít”, valamint „az Unió a bűncselekmények, a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekkel, valamint a rendőri, az igazságügyi és az egyéb, hatáskörrel rendelkező hatóságok koordinációjára és együttműködésére irányuló intézkedésekkel, továbbá a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös elismerése és – amennyiben szükséges – a büntető jogszabályok közelítése révén a biztonság magas szintjének garantálásán munkálkodik”? (az EUMSZ 67. cikkének (2) és (3) bekezdése)

3.  Véleménye szerint mennyiben tartják be az EU alapértékeit, nevezetesen „az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a kisebbségekhez tartozó személyek jogait”? (az EUSZ 2. cikke)

4.  Miként értékeli a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség irányítására szolgáló intézményi keret felépítését és annak működését?

5.  Az új parlamenti ciklus előtt, illetve a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése, valamint az Európai Tanács 1999. október 15–16-i ülésén elfogadott „A szabadság, biztonság és igazságosság uniója felé: Tamperei mérföldkövek” évfordulója közeledtével melyek a Bizottság prioritásai a további uniós intézkedéseket illetően?

Előterjesztve: 7.12.2018

Továbbítva: 11.12.2018

A válaszadás határideje: 18.12.2018

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. december 18.Jogi nyilatkozat