Interpelacje
PDF 188kWORD 21k
7 grudnia 2018
O-000140/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000140/2018

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Claude Moraes

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


  Przedmiot:  Postępy w dziedzinie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poczynione w trakcie 8. kadencji

1.  W jaki sposób Komisja ocenia poczynione w trakcie 8. kadencji postępy w odniesieniu do celu UE, jakim jest zapewnienie obywatelom przestrzeni „wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości”? (art. 3 ust. 2 TUE)

2.  W jaki sposób ocenia ona postępy poczynione w trakcie 8. kadencji w odniesieniu do szczegółowych celów zapewnienia „braku kontroli osób na granicach wewnętrznych”, ram „wspólnej polityki w dziedzinie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, opartej na solidarności między państwami członkowskimi”, oraz dążenia do zapewnienia „wysokiego poziomu bezpieczeństwa za pomocą środków zapobiegających przestępczości, rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczających te zjawiska, a także za pomocą środków służących koordynacji i współpracy organów policyjnych i sądowych oraz innych właściwych organów, a także za pomocą wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i, w miarę potrzeby, przez zbliżanie przepisów karnych”? (art. 67 ust. 2 i 3 TFUE)

3.  Jaki jest jej pogląd w odniesieniu do przestrzegania podstawowych wartości UE, jakimi są „poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, jak również poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”? (art. 2 TUE)

4.  Jak ocenia ona strukturę instytucjonalną regulującą przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, a także jej funkcjonowanie?

5.  W perspektywie nowej kadencji Parlamentu oraz zbliżających się rocznic wejścia w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. i przyjęcia konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 1999 r. w Tampere pt. „W stronę unii wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: kamienie milowe z Tampere”, jakie są priorytety Komisji w odniesieniu do dalszych działań UE?

Przedłożone: 7.12.2018

Przekazane: 11.12.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.12.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2018Informacja prawna