Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 21k
7 decembrie 2018
O-000140/2018

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000140/2018

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Claude Moraes

în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne


  Subiect:  Progresele înregistrate în cea de-a 8-a legislatură cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție

1.  Cum evaluează Comisia progresele înregistrate în cursul celei de a 8-a legislaturi cu privire la obiectivul UE de a le oferi „cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen”? [articolul 3 alineatul (2) din TUE]

2.  Cum evaluează Comisia progresele realizate în cursul celei de a 8-a legislaturi privind obiectivele specifice de a asigura „absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne”, de a dezvolta „o politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe” și de a acționa „pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale”? [articolul 67 alineatele (2) și (3) din TFUE]

3.  Care este poziția Comisiei privind respectarea valorilor fundamentale ale UE precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților? (articolul 2 din TUE)

4.  Cum evaluează Comisia cadrul instituțional care reglementează spațiul de libertate, securitate și justiție de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și funcționarea acestuia?

5.  În perspectiva noii legislaturi parlamentare și a viitoarelor aniversări ale intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 și ale „Reperelor stabilite la Tampere: spre o uniune de libertate, securitate și justiție”, adoptate în cadrul reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 1999 de la Tampere, ce priorități ale Comisia în ceea ce privește alte măsuri la nivelul UE?

Depunere: 7.12.2018

Trimisă: 11.12.2018

Termen pentru răspuns: 18.12.2018

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 18 decembrie 2018Notă juridică