Parlamentarna vprašanja
PDF 182kWORD 18k
7. december 2018
O-000140/2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000140/2018

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Claude Moraes

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve


  Zadeva:  Napredek v 8. zakonodajnem obdobju v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice

1.  Kako Komisija ocenjuje napredek, dosežen v 8. zakonodajnem obdobju, kar zadeva cilj EU, da „nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb“? (člen 3(2) PEU)

2.  Kako Komisija ocenjuje napredek, dosežen v 8. zakonodajnem obdobju, v zvezi s specifičnimi cilji, „zagotoviti, da se osebe pri prehajanju notranjih meja ne preverjajo“, „oblikovati skupno politiko o azilu, priseljevanju in nadzoru zunanjih meja na podlagi solidarnosti med državami članicami, ki je pravična do državljanov tretjih držav“ ter „si prizadevati zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za preprečevanje kriminala, rasizma in ksenofobije in za boj proti njim ter z ukrepi za uskladitev in sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi ter drugimi pristojnimi organi, kakor tudi z vzajemnim priznavanjem sodnih odločb v kazenskih zadevah in, po potrebi, približevanjem kazenskih zakonodaj“? (člen 67(2) in (3) PDEU)

3.  Kako ocenjuje spoštovanje temeljnih vrednot EU, spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin? (člen 2 PEU)

4.  Kako ocenjuje institucionalni ustroj, ki ureja območje svobode, varnosti in pravice od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe in njenega delovanja?

5.  V pričakovanju novega parlamentarnega obdobja in prihodnje obletnice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 in obletnice „mejnikov iz Tampereja: za postopno vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice“, sprejetih na zasedanju Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999, katere prednostne naloge bo Komisija upoštevala pri nadaljnjih ukrepih EU?

Vloženo: 7.12.2018

Posredovano: 11.12.2018

Rok za odgovor: 18.12.2018

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 18. december 2018Pravno obvestilo