Parlamentarna pitanja
PDF 186kWORD 17k
20. prosinca 2018.
O-000142/2018

Pitanje za usmeni odgovor O-000142/2018

upućeno Komisiji

članak 128

Czesław Adam Siekierski

u ime Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj


  Predmet:  Veliki grabežljivci

U direktivama EU-a o prirodi (Direktiva 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore te Direktiva 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica) utvrđuje se pravni okvir potreban za zaštitu oko 1 500 životinjskih i biljnih vrsta te 200 rijetkih vrsta staništa u EU-u. Međutim, od donošenja Direktive o staništima 1992. godine neke od vrsta za koje je utvrđeno da trebaju posebnu zaštitu dosegle su dobru razinu očuvanja. Primjer takve vrste su vukovi, čija je populacija obnovljena diljem Europe, a u nekim regijama čak i premašuje pragove. Kao posljedica toga, dolazi do problema s koegzistencijom domaćih životinja i velikih mesoždera, što naročito ugrožava one životinje koje se drže na pašnjacima i u otvorenim sustavima za ispašu u planinskim i rijetko naseljenim regijama. U gušće naseljenim ruralnim područjima prisutnost velikih mesoždera može nepovoljno utjecati na društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica te na tradicionalnu poljoprivredu i održivi turizam.

1.  Može li Komisija reći koliko se često prate i ocjenjuju Direktiva o staništima i njezini prilozi kako bi se postigla njezina aktualnost s obzirom na trenutačna kretanja te predlažu li se slijedom toga izmjene kojima bi se zaštićeni status nekih vrsta prilagodio čim se dosegne željena razina očuvanja?

2.  S obzirom na to da se posljednjih godina u Europi neke vrste, poput vukova, medvjeda i risova, dalje razvijaju razmatra li Komisija mogućnost redefiniranja terminologije kojom se opisuje populacija određene vrste?

3.  Kakvo je njezino stajalište o potrebi da se regionalni i lokalni akteri aktivno angažiraju i na koji će način pomoći da se u određenim regijama poduzmu konkretne mjere i uspješno riješi problem koegzistencije lokalnih populacija i velikih grabežljivaca?

4.  Može li objasniti kako zajedno s državama članicama namjerava poduzeti konkretne mjere za rješavanje ovih problema, a da pritom zaštiti održivi razvoj ruralnih područja i lokalne poljoprivrede, naročito u pogledu tradicionalnih poljoprivrednih praksi kao što je nomadsko stočarstvo?

5.  S obzirom na to da namjerava ažurirati i dodatno razraditi dokumente sa smjernicama, kao što je to zatražio Parlament u Rezoluciji o akcijskom planu za prirodu, ljude i gospodarstvo od 15. studenog 2017., te u svjetlu potrebe za fleksibilnošću, može li reći u kojoj je fazi sastavljanja tih smjernica i u kolikoj će mjeri uključiti i konzultirati Parlament?

Podneseno: 20.12.2018

Proslijeđeno: 24.12.2018

Rok za odgovor: 31.12.2018

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 8. siječanja 2019.Pravna napomena