Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 17k
2018 m. gruodžio 20 d.
O-000142/2018

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000142/2018

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Czesław Adam Siekierski

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu


  Tema:  Didieji plėšrūnai

ES gamtos direktyvos (Buveinių Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Paukščių Direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos) sudaro teisinį pagrindą, būtiną apsaugoti apie 1 500 gyvūnų ir augalų rūšių ir apie 200 retų buveinių tipų ES. Tačiau nuo tada, kai 1992 m. buvo priimta Buveinių direktyva, tam tikrų rūšių, kurios buvo įvardytos kaip rūšys, kurioms reikalinga speciali apsauga, išsaugojimo lygis pasiekė gerą lygį. Tai atvejis, kai vilkai, kurių populiacija visoje Europoje buvo atkurta ir kai kuriuose regionuose netgi viršijo nustatytas ribas. Dėl to kyla naminių gyvulių ir didžiųjų plėšrūnų sambūvio konfliktas, o tai visų pirma kelia grėsmę kalnų ir retai apgyvendintuose regionuose ganyklose ir atvirose ganymo sistemose laikomiems gyvuliams. Tankiau apgyvendintose kaimo vietovėse dideli mėsėdžiai gali daryti neigiamą poveikį vietos bendruomenių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi ir tradiciniam žemės ūkiui bei tvariam turizmui.

1.  Ar Komisija gali paaiškinti, kaip reguliariai stebima ir vertinama Buveinių direktyva ir jos priedai, siekiant užtikrinti, kad šie dokumentai atitiktų dabartinius pokyčius, ir ar vėliau bus siūloma pakoreguoti rūšių apsaugos statusą, kai tik bus pasiektas pageidaujamas apsaugos lygis?

2.  Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais tam tikrų rūšių, pvz., vilkų, meškų ir lūšių, populiacijos Europoje padidėjo, ar Komisija svarsto galimybę iš naujo apibrėžti terminologiją, kuri vartojama apibūdinti konkrečios rūšies populiaciją?

3.  Kokios nuomonės Komisija laikosi dėl požiūrio, kad reikia aktyviai įtraukti regionų ir vietos subjektus, ir kaip ji teiks paramą, kad konkrečiuose regionuose būtų galima imtis konkrečių veiksmų siekiant veiksmingai išspręsti vietos gyventojų ir didžiųjų plėšrūnų sambūvio konfliktus?

4.  Ar Komisija gali paaiškinti, kaip kartu su valstybėmis narėmis ketina imtis konkrečių priemonių problemoms spręsti siekiant užtikrinti tvarų kaimo vietovių ir vietos žemės ūkio vystymąsi, ypač atsižvelgiant į tradicinę žemės ūkio praktiką, pvz., ganyklinę gyvulininkystę?

5.  Atsižvelgiant į tai, kad Komisija ketina atnaujinti ir toliau plėtoti rekomendacinius dokumentus, kaip reikalaujama 2017 m. lapkričio 15 d. Parlamento rezoliucijoje dėl veiksmų plano gamtai, žmonėms ir ekonomikai, ir atsižvelgiant į lankstumo poreikį, ar Komisija galėtų nurodyti, kokį etapą pasiekė rengdama minėtas gaires ir kokiu mastu bus įtrauktas Parlamentas ir su juo bus konsultuojamasi prieš jas priimant?

Pateikta: 20.12.2018

Perduota: 24.12.2018

Atsakyti iki: 31.12.2018

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. sausio 8 d.Teisinis pranešimas