Întrebări parlamentare
PDF 186kWORD 17k
20 decembrie 2018
O-000142/2018

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000142/2018

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Czesław Adam Siekierski

în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală


  Subiect:  Animalele mari de pradă

Directivele UE privind natura (Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice) instituie cadrul juridic necesar prin care sunt protejate aproximativ 1 500 de specii de animale și plante și în jur de 200 de tipuri de habitate rare din UE. Cu toate acestea, de la adoptarea Directivei privind habitatele în 1992, unele specii desemnate ca necesitând o protecție specială au atins o stare de conservare bună. Un exemplu în acest sens sunt lupii, a căror populație la nivel european a fost restabilită, depășind chiar pragul natural în cazul anumitor regiuni. Prin urmare, a apărut un conflict de conviețuire între animalele domestice și animalele mari de pradă, care amenință în special existența animalelor crescute în cadrul sistemelor de pășunat, în regiuni muntoase și slab populate. În ceea ce privește zonele rurale dens populate, prezența carnivorelor mari poate avea un impact negativ asupra dezvoltării socio-economice a comunităților locale și asupra agriculturii tradiționale și turismului durabil.

1.  Poate Comisia să explice cât de des sunt monitorizate și evaluate Directiva privind habitatele și anexele acesteia pentru a garanta că reflectă evoluțiile actuale și dacă în urma acestui proces se propun actualizări pentru a adapta statutul de protecție a speciilor imediat ce se ajunge la stadiul de conservare dorit?

2.  Având în vedere că, în ultimii ani, anumite specii au prosperat în Europa (de exemplu lupii, urșii și râșii), are Comisia în vedere redefinirea terminologiei care descrie populația unei anumite specii?

3.  Care e poziția Comisiei în raport cu necesitatea de a implica în mod activ actori locali și regionali și cum intenționează să ofere sprijin astfel încât să se poată lua măsuri concrete în anumite regiuni, pentru a rezolva conflicte legate de coexistența populațiilor locale cu carnivorele mari?

4.  Ar putea Comisia să explice cum, împreună cu statele membre, intenționează să ia măsuri concrete de combatere a problemelor, în efortul de a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și de a proteja agricultura locală, mai ales în ceea ce privește practicile agricole tradiționale precum păstoritul?

5.  Presupunând că are în vedere să actualizeze și să elaboreze în continuare documente de orientare, așa cum s-a solicitat în Rezoluția Parlamentului din 15 noiembrie 2017 referitoare la Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie, și ținând cont de necesitatea flexibilității, ar putea Comisia să menționeze în ce stadiu se află în procesul elaborării documentelor de orientare amintite și în ce măsură va implica și consulta Parlamentul înainte de a le adopta?

Depunere: 20.12.2018

Trimisă: 24.12.2018

Termen pentru răspuns: 31.12.2018

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 ianuarie 2019Notă juridică