Postup : 2019/2616(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000001/2019

Předložené texty :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Rozpravy :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 19k
7. ledna 2019
O-000001/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000001/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde


  Předmět:  Pravidla pro dobré životní podmínky zvířat v akvakultuře

 Odpověď na plenárním zasedání 

V listopadu Komise zveřejnila studii a zprávu o životních podmínkách při převozu živých ryb, v nichž upozornila jak na nedostatky stávající praxe, tak i na rozdílná opatření přijímaná na úrovni jednotlivých států.

Nehledě na to, že Komise ve své zprávě poukázala na klesající standard v celé Evropě a že Parlament i Rada požadují, aby se v této záležitosti přijala další opatření, Komise dosud nepředložila žádné návrhy, které by vedly ke zlepšení situace.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navíc zdůraznil, že ryby jsou vnímající bytosti, a dobré životní podmínky ryb často ve svém kodexu chování zmiňuje i Svaz evropských producentů v akvakultuře. Dobré životní podmínky ryb jsou stále více uznávány jako rámec, jehož prostřednictvím je třeba se starat o zdraví zvířat, produktivitu zemědělských podniků i názor spotřebitelů.

Jaké důvody má Komise k tomu, že nebere v potaz upozornění Parlamentu, Rady a daného odvětví, pokud jde o nedostatky v oblasti zajišťování dobrých životních podmínek ryb?

Vzhledem k tomu, že existují příklady účinných pravidel na úrovni členských států, pokud jde o omračování zvířat v době před porážkou, k tomu, že dopravní normy nejsou dodržovány pouze proto, že v některých případech není provedeno plánování pro případ nepředvídané události, a k tomu, že přiměřené chovné prostory jsou základním předpokladem pro zdravé ryby, a že všechny strany uznávají hodnotu lepší odborné přípravy: Zaváže se Komise k tomu, že zavede legislativní požadavky týkající se dobrých životních podmínek zvířat v akvakultuře tak, aby byla zajištěna harmonizace osvědčených postupů v celé Evropské unii?

Předložení: 7.1.2019

Postoupení: 9.1.2019

Platné do: 16.1.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 9. ledna 2019Právní upozornění