Menettely : 2019/2616(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000001/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Keskustelut :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 96kWORD 19k
7. tammikuuta 2019
O-000001/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000001/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde


  Aihe:  Eläinten hyvinvointia koskevat säännöt vesiviljelyssä

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio julkaisi marraskuussa tutkimuksen ja kertomuksen kalojen hyvinvoinnista elävien kalojen kuljetuksen aikana. Siinä kiinnitettiin huomiota sekä nykyisen käytännön puutteisiin että kansallisella tasolle toteutettujen toimien eroavaisuuksiin.

Huolimatta siitä, että tutkimustulokset osoittavat standardien laskeneen koko Euroopassa ja huolimatta parlamentin ja neuvoston kehotuksista tehdä enemmän asian eteen, komissio ei ole esittänyt mitään parannusehdotuksia.

Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on korostanut, että kalat ovat tuntevia olioita, ja Euroopan vesiviljelyalan tuottajien järjestö mainitsee kalojen hyvinvoinnin useaan otteeseen ohjesäännöissään. Kalojen hyvinvointia pidetään yhä yleisemmin kehyksenä, jonka avulla voidaan hallita eläinten terveyttä, viljelmien tuottavuutta ja kuluttajien käsityksiä.

Millä perusteella komissio on jättänyt täysin vaille huomiota parlamentin, neuvoston ja koko toimialan viestit, jotka koskevat kalojen hyvinvoinnin alalla esiintyviä puutteita?

Kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioiden tasolla on olemassa esimerkkejä teurastusta edeltävää tainnutusta koskevista tehokkaista säännöistä, että kuljetusstandardeja ei hyväksytä vain siksi, että joissakin tapauksissa ei tehdä valmiussuunnitelmia, että riittävä elintila on ennakkoedellytys terveelle kalalle ja että kaikki osapuolet tunnustavat paremman koulutuksen arvon, aikooko komissio sitoutua ottamaan käyttöön eläinten hyvinvointiin liittyviä lainsäädännöllisiä vaatimuksia vesiviljelyssä, jotta varmistetaan parhaiden käytäntöjen yhdenmukaistaminen kaikkialla Euroopan unionissa?

Jätetty: 7.1.2019

Välitetty: 9.1.2019

Määräaika: 16.1.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 9. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus