Procedura : 2019/2616(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000001/2019

Teksty złożone :

O-000001/2019 (B8-0015/2019)

Debaty :

PV 14/03/2019 - 16
CRE 14/03/2019 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 194kWORD 19k
7 stycznia 2019
O-000001/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000001/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde


  Przedmiot:  Zasady dotyczące dobrostanu zwierząt w akwakulturze

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W listopadzie Komisja opublikowała analizę i sprawozdanie dotyczące dobrostanu ryb podczas transportu żywych ryb. W obydwu publikacjach zwrócono uwagę zarówno na niedociągnięcia obecnych praktyk, jak i na rozbieżności między różnymi środkami podejmowanymi na szczeblu krajowym.

Jednak mimo stwierdzenia, że standardy w całej Europie obniżają się, a także mimo apeli Parlamentu i Rady, aby w tej kwestii uczynić więcej, Komisja nie przedstawiła wniosków z myślą o poprawie sytuacji.

Co więcej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności podkreślił, że ryby są zdolne do odczuwania, a Federacja Europejskich Producentów Akwakultury często odwołuje się do dobrostanu ryb w swoim kodeksie postępowania. Dobrostan ryb w coraz większym stopniu postrzega się jako ramy do zarządzania zdrowiem zwierząt i wydajnością gospodarstw oraz do wpływania na sposób percepcji przez konsumentów.

Jak Komisja usprawiedliwia ignorowanie sygnałów od Parlamentu, Rady i branży dotyczące zaniedbań w dziedzinie dobrostanu ryb?

Czy mając na uwadze, że w państwach członkowskich istnieją przykłady skutecznych przepisów dotyczących ogłuszania przed ubojem, norm transportowych nie przestrzega się tylko dlatego, iż w niektórych przypadkach nie opracowuje się planów postępowania awaryjnego, odpowiednie siedliska stanowią niezbędny warunek zdrowia ryb oraz że wszyscy zainteresowani dostrzegają wartość lepszych szkoleń, Komisja podejmie się wprowadzenia wymogów prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt w akwakulturze, aby doprowadzić do harmonizacji najlepszych praktyk w całej Unii Europejskiej?

Przedłożone: 7.1.2019

Przekazane: 9.1.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.1.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 9 stycznia 2019Informacja prawna