Parlamentarna pitanja
PDF 50kWORD 19k
18. siječanja 2019.
O-000002/2019

Pitanje za usmeni odgovor O-000002/2019

upućeno Komisiji

članak 128

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Predmet: Povrede prava djece čiji roditelji rade u Austriji

Prošle je godine austrijski parlament donio normativni akt u skladu s kojim se naknade za skrb o djeci za strane radnike čija djeca ne borave zajedno s njima u Austriji moraju prilagoditi u skladu s odredbama njihove zemlje podrijetla. Ta bi mjera od 1. siječnja 2019. dovela do znatnog smanjenja naknada koje se isplaćuju za djecu koja borave u istočnoj Europi. Europski radnici moraju imati jednaka prava i Komisija više ne smije tolerirati diskriminatorne postupke koji utječu na ideju jedinstva i solidarnosti na europskoj razini te koji bi u Uniji mogli pojačati uvjerenje da postoje građani prvog i drugog reda.

Odgovarajući na pitanje o toj temi Marianne Thyssen, europska povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „U uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti predviđena su zajednička pravila za isplatu obiteljskih naknada radnicima koji su zaposleni u drugoj državi članici. U skladu s tim pravilima mobilni radnici imaju pravo na jednake dječje doplatke kao i lokalni radnici, bez obzira na mjesto boravišta njihove djece. Komisija će ispitati mjere koje je donijela Austrija kako bi utvrdila jesu li one u skladu s pravom EU-a, jesu li i kada usvojene te primjenjuju li se. Komisija podsjeća da se Ugovorom zabranjuje svaki oblik izravne ili neizravne diskriminacije radnika na temelju državljanstva.“ S obzirom na navedeno:

1. Je li Komisija upoznata s mjerama koje su usvojile austrijske vlasti kako bi od 1. siječnja 2019. snizile dječje doplatke i porezne olakšice za osobne dohotke stranim radnicima koji su građani EU-a i čija djeca borave u drugoj državi članici?

2. Kakvo je mišljenje Komisije o usklađenosti novog austrijskog zakonodavstva o indeksiranju dječjih doplataka s pravom EU-a?

3. Koje mjere Komisija namjerava poduzeti kao odgovor na kršenje prava koja u EU-u imaju ti radnici i njihova djeca?

4. Ako Komisija namjerava poduzeti korake, kako će to učiniti na blagovremen način s obzirom na činjenicu da su mnoge obitelji trenutačno u financijskim poteškoćama kao posljedica austrijskih mjera?

Podneseno: 18.1.2019

Proslijeđeno: 22.1.2019

Rok za odgovor: 29.1.2019

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 22. siječanja 2019.Pravna napomena