Procedură : 2019/2536(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000003/2019

Texte depuse :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Dezbateri :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 44kWORD 20k
22 ianuarie 2019
O-000003/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000003/2019

adresată Consiliului

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Danuta Maria Hübner

în numele Comisia pentru afaceri constituționale


  Subiect: Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă

 Răspuns în plen 

Pentru a da curs acordului încheiat de președintele și raportorul Comisiei AFCO Jáuregui cu președinția slovacă a Consiliului și cu Comisia la 10 octombrie 2016, în care se afirmă că „pentru ca negocierile oficiale să fie lansate, este necesară prezentarea unei noi formulări a propunerii PE”, Comisia AFCO a aprobat și a transmis Consiliului și Comisiei, la 3 mai 2018, sub forma unui document neoficial, o nouă formulare a propunerii referitoare la Regulamentul de reglementare a dreptului de anchetă al Parlamentului European, astfel cum este prevăzut la articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Această nouă formulare, care constituie un nou text articulat, de 25 de articole, și s-a bazat atât pe diferitele acorduri și opțiuni elaborate în cursul reuniunilor desfășurate de serviciile juridice ale celor trei instituții în 2017, cât și pe raportul David Martin adoptat în 2014, care include mai multe modificări menite să soluționeze problemele ridicate de Consiliu și de Comisie, a avut unica ambiție și intenție de a respecta angajamentul menționat anterior în vederea lansării negocierilor cu Consiliul și Comisia, care nu au avut loc pe parcursul acestui mandat. De fapt, scrisoarea de răspuns a Consiliului la documentul neoficial din 25 octombrie 2018 oficializează o nouă listă de preocupări și nu lasă nicio marjă de manevră pentru negocieri, ceea ce constituie opusul scopului documentului neoficial – de a deschide negocierile.

Având în vedere faptul că mandatul legislativ se apropie de sfârșit și toate posibilitățile de negociere au fost epuizate, Comisia AFCO dorește să își exprime dezacordul profund față de atitudinile Consiliului și Comisiei, care continuă să împiedice, după mai bine de patru ani de reuniuni informale și schimburi de scrisori și de documente, o reuniune oficială pentru a discuta la nivel politic posibile soluții pentru rezolvarea problemelor identificate. De fapt, atitudinea Consiliului de a refuza în continuare aprobarea unui mandat politic care deschide calea pentru reuniuni de natură politică pentru a soluționa cele mai controversate aspecte și pentru a stabili dacă s-ar putea ajunge la un acord reprezintă o lipsă clară de cooperare loială în ceea ce privește îndeplinirea unui mandat prevăzut în tratate (articolul 226 din TFUE).

Poate Consiliul să explice motivele acestui blocaj, și să acorde Președinției Consiliului un mandat clar de negociere cu Parlamentul și cu Comisia pentru a ajunge la o înțelegere care să permită încheierea procedurii și instituirea unui cadru juridic adecvat pentru punerea în aplicare a dreptului de anchetă al Parlamentului?

Depunere: 22.1.2019

Trimisă: 23.1.2019

Termen pentru răspuns: 13.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 29 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate