Menetlus : 2019/2536(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000004/2019

Esitatud tekstid :

O-000004/2019 (B8-0020/2019)

Arutelud :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 39kWORD 19k
22. jaanuar 2019
O-000004/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000004/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Danuta Maria Hübner

Põhiseaduskomisjoni nimel


  Teema: Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised parlamendi uurimisõiguse üle: seadusandlik ettepanek

 Vastus täiskogul 

Pidades silmas järelmeetmeid seoses AFCO-komisjoni esimehe ja raportöör Jáuregui ning nõukogu eesistujariigi Slovakkia ja komisjoni vahel 10. oktoobril 2016. aastal saavutatud kokkuleppega, milles on öeldud, et „ametlike läbirääkimiste alustamiseks on vaja esitada Euroopa Parlamendi ettepaneku uus sõnastus”, kinnitas AFCO-komisjon ning saatis 3. mail 2018 nõukogule ja komisjonile mitteametliku dokumendi vormis Euroopa Parlamendi uurimisõigust (nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 226) käsitleva määruse ettepaneku uue sõnastuse. Uus sõnastus kujutab endast 25 artikliga uut liigendatud teksti ning põhineb nii kolme institutsiooni õigusteenistuste 2017. aastal toimunud koosolekute käigus välja töötatud eri kokkulepetel ja valikutel kui ka 2014. aastal vastu võetud David Martini raportil, mis sisaldab mitmeid muudatusi, mis on kavandatud nõukogu ja komisjoni tõstatatud probleemide lahendamiseks. Uue sõnastuse ainus eesmärk oli täita eespool nimetatud kohustust alustada läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga, mis praeguse ametiaja jooksul ei ole toimunud. Nõukogu 25. oktoobri 2018. aasta vastuses mitteametlikule dokumendile esitati rida uusi probleeme ega jäetud manööverdamisruumi läbirääkimisteks, mis on üsna vastupidine mitteametliku dokumendi eesmärgile, milleks on läbirääkimiste alustamine.

Kuna ametiaeg on lõpule jõudmas ja kõik võimalused läbirääkimisteks on ammendatud, soovib AFCO-komisjon väljendada oma kindlat vastuseisu nõukogu ja komisjoni suhtumisele, mis takistab endiselt, pärast rohkem kui nelja aastat mitteametlikke kohtumisi ning kirjade ja dokumentide vahetamist, ametliku kohtumise korraldamist, et arutada poliitilisel tasandil võimalikke lahendusi tuvastatud probleemide lahendamiseks. Nõukogu jätkuv keeldumine poliitilise mandaadi heakskiitmisest, mis avaks võimaluse poliitilisteks kohtumisteks, et lahendada kõige rohkem vaidlusi tekitanud küsimused ja selgitada välja kokkulepe saavutamise võimalus, kujutab endast selgelt lojaalse koostöö puudumist aluslepingutes sätestatud volituste täitmisel (ELi toimimise lepingu artikkel 226).

Kas komisjon võib selgitada oma institutsioonilist seisukohta selles olukorras ja pakkuda toetust Euroopa Parlamendi taotlusele, et nõukogu annaks oma eesistujariigile selged volitused läbirääkimisteks parlamendi ja komisjoniga, et jõuda kokkuleppele, mis võimaldaks menetluse lõpule viia ja luua parlamendi uurimisõiguse rakendamiseks sobiv õigusraamistik?

Esitatud: 22.1.2019

Edastatud: 24.1.2019

Vastuse tähtaeg: 31.1.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 24. jaanuar 2019Õigusalane teave