Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 41kWORD 20k
29. januar 2019
O-000005/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000005/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Biljana Borzan

for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


  Om: Kvinders rettigheder i landene på det vestlige Balkan

De vestlige Balkanlande Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien befinder sig på forskellige stadier af tiltrædelsesprocessen til Den Europæiske Union. Selv om der i disse lande ofte er fastsat lovgivning, er gennemførelsen heraf begrænset og ledsages ofte ikke af tilstrækkelige ressourcer. Problemet med vold mod kvinder er vedvarende, og der er et lavt antal krisecentre samt mangel på gratis retshjælp og adgang til domstolsprøvelse. Kvinder er stadig underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, arbejdsvilkårene er ringere end for mænd, og balancen mellem arbejds- og privatliv er ikke tilstrækkeligt reguleret. Iværksætteri blandt kvinder ligger stadig på et lavt niveau, idet kvinder har begrænset adgang til finansielle lån.

Hvad gør Kommissionen for at sikre gennemførelse og tilstrækkelig finansiering af lovgivning og strategier, navnlig om bekæmpelse af vold mod kvinder og piger og om arbejdsmarkedet og politisk deltagelse? Hvordan støtter Kommissionen fremme og synliggørelse af de tilgængelige instrumenter, navnlig blandt kvinder i landdistrikter og marginaliserede grupper? Hvordan bidrager Kommissionen til at bekæmpe stereotyper om traditionelle kønsroller, som ofte udpeges som den største udfordring med hensyn til at forbedre ligestillingen mellem mænd og kvinder i regionen? Hvordan sikrer Kommissionen effektive og virkningsfulde udgifter til driften af statslige og uafhængige institutioner, der har til opgave at iværksætte og gennemføre ligestillingsforanstaltninger og navnlig politikker for integrering af kønsaspektet? Hvordan sikrer Kommissionen overholdelse af forpligtelserne i EU's kønshandlingsplan II til at anvende kønsspecifikke analyser i forbindelse med alle EU's udgifter til Vestbalkanlandene, IPA-programmeringen og politikudformningen inden for rammerne af tiltrædelsesprocessen? Hvordan sikrer Kommissionen, at kvinderelaterede civilsamfundsorganisationer regelmæssigt spørges til råds inden for rammerne af tiltrædelsesprocesserne, herunder med henblik på at give input til den politiske dialog med landene på det vestlige Balkan?

 

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse