Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 38kWORD 19k
29. tammikuuta 2019
O-000005/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Biljana Borzan

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta


  Aihe: Naisten oikeudet Länsi-Balkanin maissa

Länsi-Balkanin maat (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia) ovat Euroopan unionin jäsenyysprosessin eri vaiheissa. Lainsäädäntö on kyllä olemassa kaikissa edellä mainituissa maissa, mutta sen täytäntöönpano on rajallista ja monissa tapauksissa riittävät resurssit puuttuvat. Naisiin kohdistuvan väkivallan ongelma on yleinen ja turvakoteja on liian vähän, maksuttomasta oikeusavusta on puute ja oikeussuojan saatavuus on heikko. Naiset ovat edelleen aliedustettuina työmarkkinoilla: heidän työskentelyolonsa ovat huonompia kuin miesten vastaavat ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ei juurikaan säännellä. Naisten yrittäjyys on yhä vähäistä ja naisilla on rajalliset mahdollisuudet saada rahoituslainoja.

1. Mitä komissio tekee sen varmistamiseksi, että erityisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseen, työmarkkinoihin ja poliittiseen osallistumiseen keskittyvä lainsäädäntö ja strategiat pannaan täytäntöön ja ne saavat riittävän rahoituksen? Miten se tukee ja edistää etenkin maaseudun naisten ja marginaalisten ryhmien käytettävissä olevia välineitä ja tiedottaa niistä?

2. Perinteisiä sukupuolirooleja koskevat stereotypiat määritellään usein suurimmaksi esteeksi sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle alueella. Miten komissio auttaa torjumaan näitä stereotypioita?

3. Miten se varmistaa tehokkaan ja vaikuttavan varojen käytön sellaisten valtiollisten ja valtiosta riippumattomien elinten toimintaan, joiden tehtävänä on käynnistää ja toteuttaa sukupuolten tasa-arvoa ja etenkin tasa-arvon valtavirtaistamista koskevat toimenpiteet?

4. Miten se varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevassa toisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä sitoumuksia noudatetaan ja tasa-arvoselvitys tehdään kaikista EU:n menoista Länsi-Balkanilla suunniteltaessa liittymistä valmistelevaa tukivälinettä ja liittymisprosessiin liittyvässä päätöksenteossa?

5. Miten se aikoo kuulla säännöllisesti naisia edustavia kansalaisjärjestöjä osana liittymisprosessia, jotta poliittinen vuoropuhelu Länsi-Balkanin maiden kanssa olisi vankemmalla tietopohjalla?

Jätetty: 29.1.2019

Välitetty: 31.1.2019

Määräaika: 7.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus