Parlamenti kérdések
PDF 45kWORD 19k
2019. január 29.
O-000005/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000005/2019

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Biljana Borzan

a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében


  Tárgy: A nők jogai a nyugat-balkáni országokban

A nyugat-balkáni országok – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia – az Európai Unió tagállamává válás folyamatának eltérő szakaszaiban tartanak. Bár az említett országok mindegyikében érvényben vannak vonatkozó jogszabályok, azok végrehajtása korlátozott, és sok esetben nem kapcsolódnak hozzájuk megfelelő erőforrások. Gyakori a nők elleni erőszak, kevés a menedékhely, nem áll rendelkezésre ingyenes jogi segítségnyújtás és nem megfelelő az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. A nők még mindig alulreprezentáltak a munkaerőpiacon: a munkakörülményeik rosszabbak, mint férfi társaik esetében, és kevés jogszabály rendelkezik a munka és a magánélet közötti egyensúlyról. A nők vállalkozói tevékenysége továbbra is alacsony, és a nők korlátozottan férnek hozzá a pénzügyi kölcsönökhöz.

1. Mit tesz a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy¬ végrehajtsák és megfelelően finanszírozzák a vonatkozó jogszabályokat és stratégiákat – különösen azokat, amelyek a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak leküzdésére, valamint a nők munkaerőpiaci és politikai részvételére összpontosítanak? Hogyan támogatja, mozdítja elő és teszi ismertté a rendelkezésre álló eszközöket, különösen a vidéki területeken és a marginalizált csoportokban élő nők számára?

2. Hogyan járul hozzá a hagyományos nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák elleni küzdelemhez, amelyeket gyakran a nemek közötti egyenlőség javításának legnagyobb akadályaként azonosítanak a régióban?

3. Hogyan biztosítja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó intézkedések – különösen a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére vonatkozó politikák – elindításával és végrehajtásával megbízott kormányzati és független intézmények működésére fordított források hatékony, eredményes és hatásos elköltését?

4. Hogyan biztosítja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. cselekvési tervben felvázolt kötelezettségvállalásoknak való megfelelést annak érdekében, hogy az előcsatlakozási támogatási eszköz programozása és a csatlakozási folyamattal kapcsolatos döntéshozatal során a Nyugat-Balkán számára nyújtandó összes uniós kiadás tekintetében használják fel a nemi szempontokat szem előtt tartó elemzéseket?

5. Hogyan fog majd a Bizottság rendszeresen konzultálni a nők civil társadalmi szervezeteivel a csatlakozási folyamat részeként annak érdekében, hogy tájékozottabb politikai párbeszédet alakíthasson ki a nyugat-balkáni országokkal?

Előterjesztve: 29.1.2019

Továbbítva: 31.1.2019

A válaszadás határideje: 7.2.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat