Întrebări parlamentare
PDF 44kWORD 20k
29 ianuarie 2019
O-000005/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000005/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Biljana Borzan

în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen


  Subiect: Drepturile femeii în Balcanii de Vest

Țările din Balcanii de Vest [Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei (FYROM), Muntenegru și Serbia] se află în stadii diferite ale procesului de a deveni state membre ale UE. Deși există legislație în vigoare în toate țările menționate, punerea sa în aplicare este limitată și, în multe cazuri, nu este susținută de resurse adecvate. Problema violenței împotriva femeilor este foarte răspândită și există puține adăposturi, asistența juridică gratuită lipsește, iar accesul la justiție este limitat. Femeile continuă să fie subreprezentate pe piața forței de muncă: condițiile lor de muncă sunt mai proaste decât cele ale colegilor lor bărbați și există puține reglementări privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Antreprenoriatul în rândul femeilor este încă la un nivel scăzut, iar femeile au acces limitat la împrumuturi financiare.

1. Ce face Comisia pentru a se asigura că legislația și strategiile, în special cele legate de combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, de piața muncii și de participarea politică, sunt puse în aplicare și finanțate corespunzător? Cum sprijină, promovează și popularizează instrumentele disponibile, în special în rândul femeilor din zonele rurale și din grupurile marginalizate?

2. Cum contribuie la combaterea stereotipurilor legate de rolurile tradiționale de gen, care sunt adesea identificate ca fiind cel mai mare obstacol în calea îmbunătățirii egalității de gen în această regiune?

3. Cum asigură Comisia o cheltuire a fondurilor eficientă, eficace și cu un impact semnificativ pentru funcționarea instituțiilor guvernamentale și independente care sunt însărcinate cu lansarea și punerea în aplicare a măsurilor privind egalitatea de gen și, în special, cu politicile de integrare a perspectivei de gen?

4. Cum asigură respectarea angajamentelor prezentate în Planul de acțiune pentru egalitatea de gen II de a utiliza analiza de gen pentru toate cheltuielile UE pentru Balcanii de Vest, atunci când programează instrumentul de asistență pentru preaderare și în procesul de elaborare a politicilor în ceea ce privește procesul de aderare?

5. Cum se va consulta în mod regulat cu organizațiile de femei din societatea civilă în cadrul proceselor de aderare, cu scopul de a asigura un dialog politic bazat pe informații corecte cu țările din Balcanii de Vest?

Depunere: 29.1.2019

Trimisă: 31.1.2019

Termen pentru răspuns: 7.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică