Parlamentarna vprašanja
PDF 42kWORD 18k
29. januar 2019
O-000005/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000005/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Biljana Borzan

v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov


  Zadeva: Pravice žensk v državah Zahodnega Balkana

Države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija) so na različnih stopnjah procesa približevanja članstvu v EU. Čeprav je zakonodaja v vseh navedenih državah vzpostavljena, je njeno izvajanje omejeno in v številnih primerih ni podprto z ustreznimi sredstvi. Problem nasilja nad ženskami je razširjen, število zavetišč je majhno, primanjkuje brezplačne pravne pomoči, dostop do sodnega varstva pa je zelo omejen. Ženske so še vedno premalo zastopane na trgu dela: njihovi delovni pogoji so slabši kot pogoji moških sodelavcev, malo je tudi predpisov o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Žensko podjetništvo je še vedno v povojih, ženske imajo omejen dostop do finančnih posojil.

1. Na kakšen način Komisija zagotavlja, da se zakonodaja in strategije, zlasti tiste, ki se osredotočajo na boj proti nasilju nad ženskami in dekleti ter na trg dela in politično udeležbo, izvajajo in ustrezno financirajo? Kako podpira, spodbuja in razširja razpoložljive instrumente, zlasti za ženske na podeželju in za marginalizirane skupine?

2. Kako prispeva k boju proti stereotipom o tradicionalnih vlogah spolov, ki so pogosto opredeljene kot največja ovira za izboljšanje enakosti spolov v regiji?

3. Kako zagotavlja učinkovito in uspešno porabo sredstev za delovanje vladnih in neodvisnih institucij, katerih naloga je oblikovati in izvajati ukrepe za enakost spolov, zlasti politike o vključevanju načela enakosti spolov?

4. Kako zagotavlja skladnost z zavezami iz akcijskega načrta za enakost spolov II za uporabo analize po spolu za vse izdatke EU za Zahodni Balkan pri načrtovanju instrumenta za predpristopno pomoč in pri oblikovanju politike v zvezi s pristopnim procesom?

5. Kako se bo v okviru pristopnih procesov redno posvetovala z ženskimi organizacijami civilne družbe, da bi dosegli boljši politični dialog z državami Zahodnega Balkana?

Vloženo: 29.1.2019

Posredovano: 31.1.2019

Rok za odgovor: 7.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo