Postup : 2019/2573(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000006/2019

Předložené texty :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Rozpravy :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 50kWORD 19k
30. ledna 2019
O-000006/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000006/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Malin Björk

za skupinu GUE/NGL

Tanja Fajon, Daniele Viotti

za skupinu S&D

Sophia in 't Veld

za skupinu ALDE

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

za skupinu PPE

Terry Reintke

za skupinu Verts/ALE


  Předmět: Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2023)

 Odpověď na plenárním zasedání 

Evropský parlament vyzval v usnesení ze dne 4. února 2014 Komisi, aby vypracovala víceletý politický rámec na ochranu základních práv osob LGBTI. V prosinci 2015 Komise zveřejnila seznam opatření k prosazování rovného postavení osob LGBTI, k němuž vydává výroční zprávy. Tyto výroční zprávy jasně ukazují, jaký má uvedený seznam dopad na účinnost a zviditelnění politických opatření Komise v oblasti práv osob LGBTI. Mají-li se tyto pozitivní zkušenosti zužitkovat a má-li se dále posílit práce Komise na posilování práv osob LGBTI, je nyní naprosto nezbytné zajistit silnou a komplexní strategii, která bude po roce 2019 navazovat na tento seznam opatření.

Ochrana práv osob LGBTI není ve všech zemích EU stejná. V EU dosud chybí komplexní ochrana před diskriminací na základě genderové identity, sexuální orientace či pohlavních znaků. Svazky mezi osobami stejného pohlaví nejsou dosud ve všech členských státech uznávány či chráněny. Osm členských států podmiňuje právní uznání pohlaví sterilizací a 18 členských států vyžaduje diagnózu duševního zdraví. Ve 21 členských státech se u intersexuálních dětí provádí operace, při nichž je „normalizováno“ jejich pohlaví. Seznam opatření je v současné době omezený, co se týče zaměření a závaznosti, a nezahrnuje inovativní reakce EU, jako je pilíř sociálních práv.

 Jaké konkrétní iniciativy a opatření hodlá Komise přijmout za účelem dalšího posílení práv osob LGBTI v celé EU, včetně práva na svobodu pohybu všech rodin s odvoláním na nedávnou judikaturu Soudního dvora ve věci Coman a další (C-673/16)?

 Je požadavek sterilizace a/nebo diagnózy duševního zdraví, jež jsou v některých členských státech EU požadovány pro právní uznání pohlaví, v souladu s Listinou základních práv EU, zejména v souvislosti s nedávnou revizí mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11)? Plánuje v tomto ohledu Komise nějaká opatření?

 Jak bude Komise spolupracovat s organizacemi občanské společnosti a Evropským parlamentem na vymezení strategických oblastí a vytvoření strategie pro osoby LGBTI? Jakým způsobem Komise zajistí spolupráci různých generálních ředitelství na průřezových tématech, jako jsou práva, zdraví či vzdělání osob LGBTI?

Předložení: 30.1.2019

Postoupení: 1.2.2019

Platné do: 8.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění