Parlamentní otázky
PDF 45kWORD 18k
31. ledna 2019
O-000008/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000008/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět: Strategie pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů v EU v souladu s Pařížskou dohodou

Smluvní strany Pařížské dohody byly vyzvány, aby do roku 2020 sdělily své dlouhodobé strategie snižování emisí skleníkových plynů s perspektivou do poloviny století. Kromě toho se v nařízení o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu stanoví, že Komise přijme návrh dlouhodobé strategie Unie pro snižování emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou, která bude zahrnovat scénář pro dosažení nulových emisí skleníkových plynů v Unii do roku 2050 a poté negativních emisí. Komise ve sdělení „Čistá planeta pro všechny“ představila svou dlouhodobou strategickou vizi toho, jak lze do roku 2050 vybudovat klimaticky neutrální hospodářství, včetně osmi možných postupů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Jaká opatření hodlá Komise v návaznosti na uvedené sdělení přijmout k zajištění náležitého postupu a zejména k přijetí dlouhodobé strategie Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou?

Jaké kroky plánuje Komise k aktualizaci vnitrostátně stanovených příspěvků Unie, tak aby EU přispěla svým dílem ke splnění teplotních cílů Pařížské dohody?

Předložení: 31.1.2019

Postoupení: 4.2.2019

Platné do: 11.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění