Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 18k
31. januar 2019
O-000008/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om: Langsigtet EU-strategi med henblik på reduktion af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med Parisaftalen

Parterne i Parisaftalen opfordres til inden 2020 at fremlægge deres langsigtede lavemissionsudviklingsstrategier for perioden frem til midten af dette århundrede. I forordningen om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen fastsættes det også, at Kommissionen skal vedtage et forslag til en langsigtet EU-strategi for reduktion af drivhusgasemissioner i overensstemmelse med Parisaftalen, som omfatter et scenarie om opnåelse af nulemission af drivhusgasser i Unionen pr. 2050 og negative emissioner derefter. I sin meddelelse "En ren planet for alle" fremlagde Kommissionen sin strategiske og langsigtede vision for en klimaneutral økonomi i 2050, herunder otte mulige veje.

Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe for at sikre en korrekt opfølgning af meddelelsen og navnlig for, at Unionen kan vedtage sin langsigtede strategi for midten af århundredet i overensstemmelse med Parisaftalen?

Hvilke foranstaltninger påtænker Kommissionen at træffe med henblik på at ajourføre Unionens nationalt bestemte bidrag, således at den kan yde sit bidrag til at nå temperaturmålene i Parisaftalen?

Indgivet: 31.1.2019

Videresendt: 4.2.2019

Besvarelsesfrist: 11.2.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse