Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 18k
31. tammikuuta 2019
O-000008/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000008/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe: Strategia EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä Pariisin sopimuksen mukaisesti

Pariisin sopimuksen osapuolia pyydetään julkistamaan vuoteen 2020 mennessä vuosisadan puoliväliin ulottuvat pitkän aikavälin kehitysstrategiansa vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen saavuttamiseksi. Energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetussa asetuksessa säädetään myös, että komissio hyväksyy ehdotuksen unionin pitkän aikavälin strategiasta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Pariisin sopimuksen mukaisesti. Ehdotukseen sisältyy skenaario kasvihuonekaasupäästöjen nettonollapäästöjen saavuttamisesta unionissa vuoteen 2050 mennessä ja negatiiviset päästöt sen jälkeen. Tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille” komissio esitteli strategisen pitkän aikavälin visionsa, joka koskee ilmaston kannalta neutraalia taloutta vuoteen 2050 mennessä ja johon sisältyy kahdeksan mahdollista etenemistapaa.

Mitä toimia komissio suunnittelee varmistaakseen tiedonannon asianmukaisen seurannan ja erityisesti sen, että unioni hyväksyy vuosisadan puoliväliin ulottuvan pitkän aikavälin strategiansa Pariisin sopimuksen mukaisesti?

Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä saattaakseen unionin kansallisesti määritellyt panokset ajan tasalle, jotta se voi osaltaan myötävaikuttaa Pariisin sopimuksen mukaisten lämpötilatavoitteiden saavuttamiseen?

Jätetty: 31.1.2019

Välitetty: 4.2.2019

Määräaika: 11.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus