Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 18k
31 januari 2019
O-000008/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000008/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: Strategie voor de reductie op de lange termijn van de uitstoot van broeikasgassen door de EU, in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs

De partijen bij de Overeenkomst van Parijs worden verzocht om uiterlijk in 2020 hun strategieën voor de afname van broeikasgasemissies op lange termijn - tegen het midden van deze eeuw - mee te delen. In de verordening inzake de governance van de energie-unie en klimaatactie is tevens vastgelegd dat de Commissie een voorstel aanneemt voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen van de Unie op de lange termijn overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Dit voorstel omvat een scenario over het bereiken van een netto nuluitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2050, en van negatieve emissies in de jaren daarna. In haar mededeling "Een schone planeet voor iedereen" stelde de Commissie haar strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie tegen 2050 voor, met inbegrip van acht mogelijke routes.

Welke acties heeft de Commissie gepland om voor een passende follow-up van de mededeling te zorgen en met name, om ervoor te zorgen dat de Unie haar langetermijnstrategie tegen het midden van deze eeuw goedkeurt in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs?

Welke acties overweegt de Commissie om de nationaal bepaalde bijdrage van de Unie bij te werken en zo een bijdrage te leveren om de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs te halen?

Ingediend: 31.1.2019

Doorgezonden: 4.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 11.2.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling