Întrebări parlamentare
PDF 45kWORD 18k
31 ianuarie 2019
O-000008/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000008/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


  Subiect: Strategie pentru reducerea pe termen lung de către UE a emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris

Părțile la Acordul de la Paris sunt invitate să comunice, până în 2020, strategiile proprii de dezvoltare cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră pe termen lung, până la mijlocul secolului. Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și schimbările climatice prevede, de asemenea, adoptarea de către Comisie a unei propuneri de strategie a Uniunii pe termen lung pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Acordul de la Paris, care include un scenariu pentru realizarea în cadrul Uniunii, până în 2050, a nivelului zero în ceea ce privește emisiile nete de gaze cu efect de seră și, ulterior, a unui nivel negativ de emisii. În comunicarea sa „O planetă curată pentru toți”, Comisia și-a prezentat viziunea strategică pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, inclusiv opt căi posibile de urmat.

Care sunt acțiunile planificate de Comisie pentru a da curs în mod adecvat comunicării și, în special, pentru ca Uniunea să adopte strategia sa pe termen lung până la jumătatea secolului, în conformitate cu Acordul de la Paris?

Ce măsuri are în vedere Comisia pentru actualizarea contribuției stabilite la nivel național (CSN) a Uniunii, astfel încât aceasta să poată contribui la realizarea obiectivelor în materie de temperatură ale Acordului de la Paris?

Depunere: 31.1.2019

Trimisă: 4.2.2019

Termen pentru răspuns: 11.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică