Parlamentarna vprašanja
PDF 44kWORD 18k
31. januar 2019
O-000008/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000008/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


  Zadeva: Strategija za dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU skladno s Pariškim sporazumom

Pogodbenice Pariškega sporazuma so pozvane, da do leta 2020 sporočijo svoje dolgoročne strategije za razvoj z nizkimi emisijami toplogrednih plinov do sredine stoletja. V uredbi o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih je določeno tudi, da Komisija predlog o dolgoročni strategiji Unije za zmanjšanje toplogrednih plinov sprejme skladno s Pariškim sporazumom, ki vključuje scenarij za dosego ničelnih neto emisij toplogrednih plinov v Uniji do leta 2050 in negativnih emisij za tem. Komisija je v svojem sporočilu „Čist planet za vse“ predstavila dolgoročno strateško vizijo za podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, ki vključuje 8 možnih poti.

Katere ukrepe namerava sprejeti Komisija, da bi glede na sporočilo zagotovila ustrezno nadaljnje ukrepanje in da bo Unija sprejela dolgoročno strategijo do sredine stoletja v skladu s Pariškim sporazumom?

Katere ukrepe namerava sprejeti Komisija za posodobitev nacionalno določenih prispevkov Unije, da bi pripomogla k doseganju ciljev glede temperature iz Pariškega sporazuma?

Vloženo: 31.1.2019

Posredovano: 4.2.2019

Rok za odgovor: 11.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo