Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 18k
31. ledna 2019
O-000009/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000009/2019

Radě

článek 128 jednacího řádu

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět: Rámec pro sledování oběhového hospodářství

Dne 16. ledna 2018 Komise konečně zveřejnila sdělení o rámci pro sledování oběhového hospodářství. Učinila tak v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu, uvedenou v jeho usnesení ze dne 9. července 2015 o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství, a na závazky, které Komise stanovila ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství ze dne 26. ledna 2017.

1. Jaké informace jsou podle názoru Rady nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo možné vyhodnotit účinnost a účelnost provádění oběhového hospodářství? Jaké informace jsou podle jejího názoru nutné k tomu, aby bylo posouzeno, zda se zvýšila účinnost využívání zdrojů? Je Rada přesvědčena, že ukazatele stanovené Komisí mohou skutečně měřit oběhovost a pokrok při plnění cílů akčního plánu pro oběhové hospodářství a současně brát v potaz strategické hodnotové řetězce a zachování hodnoty jako priority? Není-li tomu tak, jaké ukazatele považují členské státy za vhodné?

2. Jak různé členské státy sledují pokrok při vytváření oběhového hospodářství účinně využívajícího zdroje?

3. Jakým způsobem hodlá Rada navázat na kroky, které učinily členské státy a zúčastněné strany v rámci přechodu k oběhovému hospodářství?

4. Jaká konkrétní opatření plánuje předsednictví Rady v návaznosti na výše uvedené sdělení Komise?

5. Jakou úlohu hrály členské státy při přípravě tohoto sdělení?

Předložení: 31.1.2019

Postoupení: 1.2.2019

Platné do: 22.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění