Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 19k
31. januar 2019
O-000009/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000009/2019

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om: En overvågningsramme for den cirkulære økonomi

Som reaktion på Europa-Parlamentets opfordring i dets beslutning af 9 juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi – og i forlængelse af de forpligtelser der var blevet fastlagt af Kommissionen i dens handlingsplan for den cirkulære økonomi af 26. januar 2017 – offentliggjorde Kommissionen den 16. januar 2018 endelig sin meddelelse om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi.

1. Hvilke oplysninger anser Rådet for at være en forudsætning for at kunne vurdere, hvor effektivt og produktivt den cirkulære økonomi gennemføres? Hvilke oplysninger mener det, at der er behov for med henblik på at vurdere forøgelsen af ressourceeffektiviteten? Er Rådet overbevist om, at de indikatorer, som Kommissionen har udpeget, er i stand til reelt at måle cirkularitet og fremskridt hen imod opfyldelsen af målene i handlingsplanen for den cirkulære økonomi og prioritere strategiske værdikæder og bevarelsen af værdi? Hvis ikke, hvilke indikatorer anser medlemsstaterne da for at være relevante?

2. Hvordan overvåger de enkelte medlemsstater fremskridtene hen imod en ressourceeffektiv cirkulær økonomi?

3. Hvordan agter Rådet at følge op på de foranstaltninger, der gennemføres af medlemsstaterne og de berørte parter som led i overgangen til en cirkulær økonomi?

4. Hvilke konkrete foranstaltninger agter Rådets formandskab at træffe for at følge op på Kommissionens ovennævnte meddelelse?

5. Hvilken rolle har medlemsstaterne spillet i meddelelsens tilblivelse?

Indgivet: 31.1.2019

Videresendt: 1.2.2019

Besvarelsesfrist: 22.2.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse