Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 19k
31. tammikuuta 2019
O-000009/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000009/2019

neuvostolle

työjärjestyksen 128 artikla

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe: Kiertotalouden seurantakehys

Parlamentin 9. heinäkuuta 2015 antamassa päätöslauselmassa ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta” esitettyjen kehotusten ja 26. tammikuuta 2017 annetussa komission kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitettyjen sitoumusten jälkeen komissio julkaisi viimein 16. tammikuuta 2018 tiedonantonsa kiertotalouden seurantakehyksestä.

1. Mitä tietoja neuvosto pitää edellytyksenä sille, että kiertotalouden täytäntöönpanon tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan arvioida? Mitä tietoja neuvosto pitää tarpeellisina resurssitehokkuuden paranemisen arvioimiseksi? Onko neuvosto vakuuttunut siitä, että komission yksilöimillä indikaattoreilla pystytään todella mittaamaan kiertävyyttä ja kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistystä sekä priorisoimaan strategisia arvoketjuja ja arvon säilyttämistä? Jos ei, mitkä indikaattorit ovat jäsenvaltioiden mukaan asianmukaisia?

2. Miten eri jäsenvaltiot seuraavat etenemistä kohti resurssitehokasta kiertotaloutta?

3. Miten neuvosto aikoo seurata jäsenvaltioiden ja sidosryhmien toimia siirryttäessä kohti kiertotaloutta?

4. Mihin konkreettisiin toimiin neuvoston puheenjohtaja aikoo ryhtyä komission edellä mainitun tiedonannon johdosta?

5. Millainen rooli jäsenvaltioilla oli tiedonannon laatimisessa?

Jätetty: 31.1.2019

Välitetty: 1.2.2019

Määräaika: 22.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus