Parlamenti kérdések
PDF 46kWORD 18k
2019. január 31.
O-000009/2019

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000009/2019

a Tanács számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében


  Tárgy: A körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszere

A Parlamentnek „Az erőforrás-hatékonyságról: úton a körforgásos gazdaság felé” című, 2015. július 9-i állásfoglalásában megfogalmazott felhívása és a Bizottság által 2017. január 26-án a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervében meghatározott kötelezettségvállalás nyomán a Bizottság végül 2018. január 16-án közzétette a körforgásos gazdaság nyomonkövetési keretrendszeréről szóló közleményét.

1. A Tanács milyen információk meglétét tekinti előfeltételnek a körforgásos gazdaság végrehajtása eredményességének és hatékonyságának értékeléséhez? Véleménye szerint milyen információkra van szükség az erőforrás-hatékonyság növekedésének értékeléséhez? Meg van-e győződve a Tanács arról, hogy a Bizottság által azonosított mutatószámok alkalmasak a körkörösség, valamint a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv célkitűzései felé való előrelépés hiteles mérésére, továbbá a stratégiai értékláncok és értékmegőrzés prioritásainak meghatározására? Ha nem, milyen mutatószámokat tekintenek relevánsnak a tagállamok?

2. Hogyan követik nyomon a különböző tagállamok az erőforrás-hatékony körforgásos gazdaság felé tett előrelépést?

3. Miként szándékozik a Tanács biztosítani a tagállamok és érdekelt felek által a körforgásos gazdaságra való átállás során tett intézkedések nyomon követését?

4. Milyen konkrét intézkedéseket tervez a Tanács elnöksége a Bizottság fent említett közleményének nyomon követésére?

5. Milyen szerepet játszottak a tagállamok a közlemény kidolgozásában?

Előterjesztve: 31.1.2019

Továbbítva: 1.2.2019

A válaszadás határideje: 22.2.2019

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2019. február 8.Jogi nyilatkozat