Parlamentiniai klausimai
PDF 45kWORD 19k
2019 m. sausio 31 d.
O-000009/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000009/2019

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu


  Tema: Žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema

Remdamasi 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ išreikštu raginimu ir savo įsipareigojimais, išdėstytais 2017 m. sausio 26 d. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, Komisija 2018 m. sausio 16 d. galiausiai paskelbė komunikatą dėl žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemos.

1. Kokią informaciją Taryba laiko būtina norint įvertinti, kaip veiksmingai ir efektyviai įgyvendinama žiedine ekonomika? Kokios informacijos, jos nuomone, reikia išteklių naudojimo efektyvumui įvertinti? Ar Taryba yra įsitikinusi, kad Komisijos nustatytais rodikliais iš tikrųjų galima pamatuoti žiediškumą bei pažangą siekiant Žiedinės ekonomikos veiksmų plano tikslų ir teikti pirmenybę strateginėms vertės grandinėms ir vertės išlaikymui? Jei ne, kokius rodiklius valstybės narės laiko svarbiais?

2. Kaip skirtingos valstybės narės stebi pažangą siekiant efektyviai išteklius naudojančios žiedinės ekonomikos?

3. Kaip Taryba ketina reaguoti į veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai pereidami prie žiedinės ekonomikos?

4. Kokių konkrečių priemonių planuoja imtis Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, atsižvelgdama į minėtą Komisijos komunikatą?

5. Kokį vaidmenį rengiant komunikatą atliko valstybės narės?

Pateikta: 31.1.2019

Perduota: 1.2.2019

Atsakyti iki: 22.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas