Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 19k
31 januari 2019
O-000009/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2019

aan de Raad

Artikel 128 van het Reglement

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: Een monitoringkader voor de circulaire economie

Aansluitend op het verzoek van het Europees Parlement in zijn resolutie van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie en de overgang naar een circulaire economie, en in aanvulling op de toezeggingen die de Commissie op 26 januari 2017 in haar actieplan voor de circulaire economie heeft vastgelegd, heeft de Commissie uiteindelijk op 16 januari 2018 haar mededeling over een monitoringkader voor circulaire economie gepubliceerd.

1. Welke informatie acht de Raad noodzakelijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de tenuitvoerlegging van het actieplan voor de circulaire economie te beoordelen? Welke informatie acht de Raad noodzakelijk om de verhoging van de hulpbronnenefficiëntie te beoordelen? Is de Raad ervan overtuigd dat de door de Commissie vastgestelde indicatoren daadwerkelijk gebruikt kunnen worden om de circulariteit en vooruitgang te meten met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het actieplan voor de circulaire economie, en dat met deze indicatoren prioriteit wordt verleend aan strategische waardeketens en waardebehoud? Zo niet, welke indicatoren achten de lidstaten relevant?

2. Hoe volgen de diverse lidstaten de vorderingen in de richting van een hulpbronnenefficiënte circulaire economie?

3. Op welke manier is de Raad van plan een vervolg te geven aan de maatregelen die lidstaten en belanghebbenden hebben genomen in het kader van de overgang naar een circulaire economie?

4. In welke concrete maatregelen voorziet het voorzitterschap van de Raad om een vervolg te geven aan de mededeling van de Commissie?

5. Welke rol hebben de lidstaten gespeeld in de totstandkoming van de mededeling?

Ingediend: 31.1.2019

Doorgezonden: 1.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 22.2.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling