Parlamentarna vprašanja
PDF 43kWORD 18k
31. januar 2019
O-000009/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000009/2019

za Svet

Člen 128 poslovnika

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


  Zadeva: Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva

Na poziv Evropskega parlamenta v resoluciji z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo in zaradi zavez, ki jih je Komisija zapisala v akcijski načrt za krožno gospodarstvo z dne 26. januarja 2017, je Komisija 16. januarja 2018 končno objavila sporočilo o okviru za spremljanje krožnega gospodarstva.

1. Katere informacije so po mnenju Sveta potrebne za oceno uspešnosti in učinkovitosti pri uresničevanju krožnega gospodarstva? Katere informacije so po njegovem mnenju potrebne za oceno učinkovitejše rabe virov? Ali bo po mnenju Sveta s kazalniki, ki jih je opredelila Komisija, dejansko mogoče meriti krožnost, napredek pri uresničevanju ciljev iz akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in dajati prednost strateškim vrednostnim verigam in ohranjanju vrednosti? Če ne, kateri kazalniki so po mnenju držav članic primerni?

2. Kako različne države članice spremljajo napredek pri uresničevanju krožnega gospodarstva, učinkovitega z viri?

3. Kako namerava Svet spremljati ukrepe, ki so jih sprejele države članice in deležniki pri prehodu na krožno gospodarstvo?

4. Katere konkretne ukrepe načrtuje predsedstvo Sveta kot nadaljnje korake po omenjenem sporočilu Komisije?

5. Kakšno vlogo so imele pri pripravi sporočila države članice?

Vloženo: 31.1.2019

Posredovano: 1.2.2019

Rok za odgovor: 22.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo