Parlamentarna vprašanja
PDF 44kWORD 19k
31. januar 2019
O-000010/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000010/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


  Zadeva: Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva

Na poziv Parlamenta v resoluciji z dne 9. julija 2015 o učinkoviti rabi virov: na poti h krožnemu gospodarstvu in zaradi zavez, ki jih je Komisija zapisala v akcijski načrt za krožno gospodarstvo z dne 26. januarja 2017, je Komisija 16. januarja 2018 končno objavila sporočilo o okviru za spremljanje krožnega gospodarstva.

1. Kako predlagani kazalniki pokrivajo celoten razpon ciljev in konkretnih ukrepov akcijskega načrta za krožno gospodarstvo? Kako bo okvir omogočil merjenje, spremljanje in preverjanje dejanske uspešnosti politik EU za krožno gospodarstvo, zlasti ukrepov, naštetih v delu o proizvodnji in potrošnji ter glede strateških vrednostnih verig in ohranitve vrednosti?

2. Kako namerava Komisija strukturirati informacije, zbrane prek okvira za spremljanje, da bi spremljala in pregledovala napredek držav članic pri doseganju ciljev OZN za trajnostni razvoj in o njem poročala – zlasti cilja 12 in njegovih podciljev ter v zvezi z ločitvijo gospodarske rasti od uporabe virov?

3. Ali lahko pojasni, kako bo oblikovala dialog z državami članicami, Parlamentom in ustreznimi deležniki, da bi zagotovila stalen razvoj in izboljševanje okvira za spremljanje?

4. Kakšen je predvideni časovni okvir za revizijo sedanjih kazalnikov in določitev novih, na primer o vplivih potrošnje ter za posebna področja, kot so živilski odpadki in postopki zelenih javnih naročil?

5. Kako je Komisija nadalje ukrepala v zvezi s priporočili svoje evropske platforme za učinkovito rabo virov, tudi pri določanju ambicioznih, verodostojnih ciljev za izboljšanje skupne produktivnosti virov gospodarstva EU, in katere ukrepe namerava sprejeti v prihodnje?

6. Ali lahko Komisija pojasni, kako bo okvir za spremljanje dopolnil analitično delo pregledov stanja učinkovite rabe virov in surovin? Kako bodo ti kazalniki, tudi glavni kazalnik učinkovite rabe virov, vključeni v okvir za spremljanje?

Vloženo: 31.1.2019

Posredovano: 4.2.2019

Rok za odgovor: 11.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo