Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 42kWORD 19k
6. helmikuuta 2019
O-000011/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000011/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe: Kaupunkien ja vihreän infrastruktuurin merkitys - Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2020

Vihreämpien kaupunkien eurooppalainen teemavuosi 2020 on eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen foorumin aloite. Foorumiin kuuluu muun muassa lasten, vammaisten henkilöiden ja vanhusten oikeuksia ja allergikkojen ja astmaatikkojen asioita ajavia järjestöjä, urheilujärjestöjä, ympäristöryhmiä ja kansalaisryhmittymiä. Sen tavoitteena on korostaa sitä, että luonnon tuominen kaupunkeihin ja asuinalueiden viherryttäminen on yksi tärkeimmistä alihyödynnetyistä välineistämme Euroopan kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi, tutkimuksen määrän ja laadun lisäämiseksi ja uusien innovaatioiden kehittämiseksi, samoin kuin kansalaisten kannustamiseksi toimimaan omien asuinalueidensa parantamiseksi, viheralueita arvostavan kulttuurin luomiseksi, vihreiden infrastruktuurihankkeiden määrän lisäämiseksi, nykyisten aloitteiden yhdistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen jakamiseksi jäsenvaltioiden välillä, Euroopan kaupunkien viherryttämistä vuoteen 2030 mennessä koskevan etenemissuunnitelman laatimiseksi ja viime kädessä kaikkien vihreän infrastruktuurin alalla jo käynnissä olevien aloitteiden yhdistämiseksi, parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja koko ohjelman eteenpäinviemiseksi paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla.

Vihreällä infrastruktuurilla voitaisiin vastata yksinkertaisella ja kustannustehokkaalla tavalla moniin kaupunkiympäristöihin liittyviin haasteisiin, kuten äärimmäisiin sääolosuhteisiin, biologiseen monimuotoisuuteen, hiilidioksidin määrän vähentämiseen, saasteisiin ja terveysriskeihin.

 Onko komissio suunnittelemassa tai aikeissa tukea vihreämpien kaupunkien eurooppalaisen teemavuoden 2020 perustamista, jotta voitaisiin kiinnittää huomiota vihreän infrastruktuurin merkitykseen kaupunkiympäristöissä?

 Miten komissio tällä hetkellä edistää parhaiden ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja kaupunkien välillä kaupunkiympäristöjen viherryttämiseksi? Katsooko komissio, että tässä asiassa olisi mahdollista tehdä enemmän yhteistyötä?

Jätetty: 6.2.2019

Välitetty: 8.2.2019

Määräaika: 15.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus