Interpelacje
PDF 48kWORD 19k
6 lutego 2019
O-000011/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000011/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot: Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej - Europejski Rok Zielonych Miast 2020

Europejski Rok Zielonych Miast 2020 to inicjatywa platformy europejskich organizacji pozarządowych, która zrzesza organizacje zajmujące się różnymi kwestiami, od praw dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych po osoby cierpiące na alergie i astmę, jak również organizacje sportowe, ekologiczne czy obywatelskie. Jej celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że wprowadzenie przyrody do miast i zazielenienie naszych dzielnic to jedna z największych, choć niedostatecznie wykorzystanych szans na to, by podnieść jakość życia obywateli europejskich, zwiększyć ilość i jakość badań i rozwoju innowacji, zachęcić obywateli do podejmowania działań w swoich dzielnicach i do ich rewitalizacji, stworzyć kulturę dostrzegania wartości obszarów zielonych, zwiększyć liczbę projektów dotyczących zielonej infrastruktury, połączyć istniejące inicjatywy, wymieniać się najlepszymi praktykami między państwami członkowskimi, stworzyć plan działania na rzecz zazielenienia miast europejskich do 2030 r. i wreszcie połączyć wszystkie inicjatywy realizowane w dziedzinie zielonej infrastruktury, wymieniać się najlepszymi praktykami i dać impuls ogólnemu programowi działań na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

Zielona infrastruktura może być prostą i racjonalną kosztowo odpowiedzią na wiele wyzwań stojących przed środowiskiem miejskim, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, różnorodność biologiczna, zatrzymywanie CO2, zanieczyszczenie i zagrożenia dla zdrowia.

 Czy Komisja zamierza ustanowić w 2020 r. rok tematyczny, który byłby poświęcony zielonym miastom i zwróciłby uwagę na rolę zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, lub przynajmniej zamierza wesprzeć jego ustanowienie?

 W jaki sposób Komisja ułatwia obecnie wymianę najlepszych i innowacyjnych praktyk między państwami członkowskimi i miastami w zakresie zazieleniania środowiska miejskiego? Czy zdaniem Komisji istnieje możliwość zacieśnienia współpracy w tym zakresie?

Przedłożone: 6.2.2019

Przekazane: 8.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna