Parlamentarna vprašanja
PDF 50kWORD 18k
6. februar 2019
O-000011/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000011/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane


  Zadeva: Pomen mestne in zelene infrastrukture - Evropsko leto bolj zelenih mest 2020

Evropsko leto bolj zelenih mest 2020 je pobuda platforme evropskih nevladnih organizacij, ki jo sestavljajo organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji, kot so pravice otrok, invalidov in starejših, pa tudi bolnikov z alergijami in astmo, ter športne organizacije, okoljske skupine in organizacije državljanov. Cilj pobude je poudariti dejstvo, da je vključevanje narave v mesta in zelenitev naših sosesk eno najučinkovitejših in najmanj uporabljenih orodij, ki jih imamo na voljo za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov, da bi povečali količino in izboljšali kakovost raziskav in razvoja novih inovacij, spodbudili državljane k dejanjem in izboljšanju njihovih sosesk, ustvarili kulturo, ki ceni zelene površine, povečali število projektov zelene infrastrukture, povezali obstoječe pobude ter izmenjevali primere dobre prakse med državami članicami, s čimer bi ustvarili nov časovni načrt za zelenitev evropskih mest do leta 2030 in navsezadnje povezali vse obstoječe pobude na področju zelene infrastrukture, izmenjevali primere dobre prakse in oblikovali skupen načrt na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Z zeleno infrastrukturo bi lahko preprosto in stroškovno učinkovito obravnavali številne izzive mestnega okolja, kot so izjemni vremenski pojavi, biotska raznovrstnost, zadrževanje CO2, onesnaževanje in zdravstvena tveganja.

  Ali namerava Komisija oblikovati ali podpreti pripravo tematskega leta o bolj zelenih mestih leta 2020, s katerim bi opozorili na pomen zelene infrastrukture v urbanih okoljih?

  Kako Komisija trenutno spodbuja izmenjavo primerov dobre in inovativne prakse med državami članicami in mesti pri ozelenitvi mestnih okolij? Kje meni, da obstajajo možnosti za več sodelovanja v zvezi s tem?

Vloženo: 6.2.2019

Posredovano: 8.2.2019

Rok za odgovor: 15.2.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo