Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 20k
11 февруари 2019 г.
O-000014/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000014/2019

Съвета

Член 128 от Правилника за дейността

Claude Moraes

от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи


  Относно: Положение по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Спазването на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и ценностите и принципите, залегнали в договорите на ЕС и в международните инструменти за правата на човека, са задължения на Съюза и неговите държави членки. Неотдавнашните убийства на разследващи журналисти шокираха европейското обществено мнение и имаха сковаващ ефект върху журналистите в ЕС. В този контекст, в рамките на правомощията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), през юни 2018 г. беше създадена Група за наблюдение на принципите на правовата държава (ROLMG) с общ мандат за наблюдение на положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата с корупцията в рамките на ЕС и за справяне с конкретни ситуации, по-специално в Малта и Словакия. В хода на своята дейност ROLMG установи няколко хоризонтални недостатъка, които заплашват да отслабят принципите на правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт в някои държави членки.

В резултат на това Парламентът би искал да запита Съвета какви стъпки би обмислил, както и какъв ще бъде срокът за тях, във връзка със следното:

 Как Съветът ще промени „диалога относно принципите на правовата държава“ от общо принципно разискване в ефективен инструмент за справяне със специфични и конкретни проблеми относно принципите на правовата държава в отделните държави членки, включително във връзка с последващите действия по отношение на решенията по член 7?

 Какви последващи действия са предприети от държавите членки по отношение на антикорупционните елементи в докладите и препоръките по държави в рамките на европейския семестър?

 Какви заключения ще направи Съветът въз основа на доклада на Комисията, озаглавен „Режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции в ЕС“?

Внесен: 11.2.2019

Предаден: 12.2.2019

Краен срок за отговор: 5.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация